Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

ПО ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ

Сходни презентации


Презентация по темата: "ПО ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ"— Препис на презентация:

1 ПО ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ
Урок № 38 начало план на урока ЕЛЕКТРОНЕН УЧЕБНИК ПО ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ за ДЕВЕТИ клас 1 2 3 4 доку- менти изобра- жения 9.клас изобра- жения Филм слайд 1

2 Технологии и общество в глобалния свят
Раздел: Светът след Втората световна война Урок № 38 Технологии и общество в глобалния свят начало план на урока 1 2 3 1. Усвояването на атома 2. Борбата за Космоса 3. Информационното общество 4. Ерата на високите технологии 4 доку- менти изобра- жения изобра- жения Филм Речник: Сателит, Нанотехнология. слайд 2

3 1. Усвояването на атома A. Овладяване на атомния синтез Хирошима
Състезанието между воюващите във Втората световна война за овладяване на атомния синтез е печелят американците. Те произвеждат първата атомна бомба и я използват в двубоя с Япония чрез бомбардирането на Хирошима и Нагасаки. Ефектът от удара е катастрофален. Въпреки, че атомното оръжие повече не е използвано за военно поразяване, свръх- силите натрупват огромни ядрени арсенали. Урок № 38 начало план на урока 1 Хирошима 2 3 Б. Силата на атома за мирни цели Силата на атома е използвана и за мирни цели. През 50-те години на XX в. САЩ, СССР и Великобритания са постро- ени първите атомни електроцентрали. През следващите 60 години в експлоатация са пуснати 450 реактора в общо 31 страни. 4 Схема на реактор с вода под налягане В. Евтината атомна енергия крие скъпи рискове Тежките аварии в Чернобил (1986) и Фукушима (2011) са най- големите технологични катастрофи в историята на човечеството. Те поставят на дневен ред въпроса дали обществата не трябва да се преорентират към по-безопасни и възобновяеми енергий- ни източници. В Италия този дебат завършва с отказ от атомна енергия, а в Германия, с нейното ограничаване, но в много страни не оказва влияние. В света се изграждат 60 нови реактора, а държави като Беларус, Турция и Виетнам строят първите си атомни централи. доку- менти изобра- жения изобра- жения Филм слайд 3 Чернобил – призраците на смъртта

4 Сателити за наблюдение на Космоса
2. Борбата за Космоса A. Човек в Космоса Напредъкът в космическите технологии също започва като надпревара между двете свръх сили. В началото превъзходството е на страната на СССР: той извежда в орбита първия изкуствен спътник на Земята (1957, след поредица от неуспешни опити най-накрая на Земята се завръщат първите живи същества-кучетата Белка и Стрелка (1960). Това насърчава ръководстово на съветската космическа програма да продължи с хора. На 12 април 1961 г. Космонавтът Юрий Гагарин става първият човек в Космоса, последван от първата жена космонавт Вален- тина Терешкова (1963) и първо излитане в открития Космос на Алексей Леонов (1965). Урок № 38 начало план на урока 1 2 Юрий Гагарин 3 4 Б. Човек на Луната Съединените щати бързо наваксват. На 20 юли 1969 г. Нийл Армстронг става първият човек, стъпил на Луната. В екипа, подготвил полета му, е космическият инженер от български произход проф. Виден Табаков. През следващите години е изградена съветска орбитална станция ,,Мир“, а НАСА конструира няколко космически совалки г. САЩ, Русия, ЕС и Япония обединяват усилия за създаване на междуна родна орбитална станция. Нийл Армстронг доку- менти В. Българите сред космическите нации През 1993г с полета на Георги Иванов българите също се нареждат сред космическите нации. Бурното развитие на космическите технологии позволява извеждането на стотици сателити за наблюдение на Космоса и изследване на земната атмосфера и повърхност. Теправят възможни бързите комуникации, доб- рата навигация, точната прогноза за времето и служат на разузнаването. изобра- жения изобра- жения Георги Иванов Филм Филм слайд 4 Сателити за наблюдение на Космоса

5 3. Информационното общество
A. Изобретяването на компютъра Едно от фундаменталните открития на ХХ в. е компютърът. Изобретява нето му е процес започнал през 30-те гоини от лампови изчислителни машни в САЩ и е свързан с дейността на американеца от български про- изход д-р Джон Атанасов и асистента му Клифърд Бери. Те проектират изчислителна машина с изцяло електронен изчислителен блок. Включването на САЩ във войната спира работата, а след нея проектът е усъвършенстван в различни версии. Между рационализаторите започва съдебен спор за интелектуалното бащинство на компктъра г. съдът признава патентните права на Джон Aтaнасов върху откритието му. Урок № 38 начало план на урока 1 2 Джон Aтaнасов 3 4 Б. Изобретяването на микрочипа Компютрите навлизат широко в живота на хората благодарение на изобре- тяването на микрочипа през 1971 г. Той позволява бързата осбработка на данни и съхраняване на огромен обем цифровизирана информация. До края на ХХ в. чипът навлиза в роботиката, космическите технологии, мобилните телефони. В. Широката достъпност на интернет В края на 60-те години е създаден интернет като информационна система на Пентагона, но от 1989 г. това откритие напуска военната си служба. Мрежата всъщност става мрежа от мрежи, които функционират в разли- чни операционни системи и взаимодействат помежду си. Широката достъпност на интернет, използван към 2015 г. от над 3 млрд. души, го превръща не само глобален феномен, но и в един от най-мощ- ните фактори на глобализацията. Той позволява пряк достъп до инфор- мация и осъществява светкавична връзка между хора от всички краища на Земята. Нов феномен в началото на XXI в. са социалните мрежи, кои- то имат милиарди потребители от всички възрасти. Логическа ИС в косми-чески кораб "Аполо" доку- менти изобра- жения изобра- жения Филм Филм слайд 7

6 Вълнуващото е бъдещето на нанотехнологиите
4. Ерата на високите технологии A. Емблематични приложения Технологичната революция на границата на хилядолетията има множество приложения. Роботиката и появата на „изкуствения интелект“, изобретяването на лазера, нанотехнологията, клетъчните устройства в телекому- никациите са сред най-емблематичните, но далеч не всички откри- тия, които бързо се налагат на пазара и променят живота. Урок № 38 начало план на урока 1 Трите закона на роботиката – история, философия, промени Б. Фантазията става реалност В производството роботизирани машини заменят човека в еднооб- разните дейности на конвейера. В банковото дело и администраци ятакомпютри и програми следят за сигурността на информацията. В биологията и медицината появата на генното инженерство и разгадаването на човешкия геном, присаждането на органи, лазер- ните безкръвни операции, инвитро процедурите са само част от ог- ромния прогрес, който превръща нещата, смятани само няколко десетилетия по-рано за фантазия, в реалност. 2 3 4 В. Науката постига забележителен прогрес Не всички загадки на природата са разгадани. Продължават да се търсят универсални лекарства срещу рака, СПИН, генетично пре- даваните болести. Но в усилията за преборването на тези бичове за човечеството науката постига забележителен прогрес. С всеки нов успех тя си поставя нови, по-високи задачи, опитвайки се да стигне предела на възможното. Технологичната революция се оказва постоянен процес без крайна хронологична граница. Той повдига въпроси дали технологиите правят човека по-щастлив, социален и разумен, а живота му – по- лесен и по-смислен. Отговорите принадлежат на бъдещето. Роботизация, 3D принтиране и машини за металообработване доку- менти изобра- жения изобра- жения Филм слайд 5 Вълнуващото е бъдещето на нанотехнологиите

7 Facebook Ви помага да се свързвате и споделяте с хората
Документи: ... Урок № 38 Facebook (Фейсбук) е уебсайт, най-голямата безплатна онлайн социална мрежа в света, предлагана на над 70 езика, включително и на български. Открита е на 4 февруари 2004 г., управлява се и се притежава от частната фирма „Facebook, Inc.“ със седалище в гр. Менло Парк, щата Калифорния, САЩ. начало план на урока 1 2 3 4 доку- менти изобра- жения изобра- жения Филм слайд 6 Facebook Ви помага да се свързвате и споделяте с хората

8 нанопроводник, използван в кон-струирането на
Симулация на  нанопроводник, използван в кон-струирането на  МОП-транзисто-ри в наноелектро-никата Урок № 38 начало план на урока 1 2 3 4 Нанотехнология е интердисциплинарна област на приложните науки и високите технологии, коя-то покрива широк диапазон от теми, за които об-ща черта е наблюдението и контролът на вещест-вото на микроскопично ниво – мащаб под 1 μm, съ-измерим с размера на молекулите, както и стреме-жът за създаване на устройства на такова ниво. Като самостоятелна дисциплина с практически постижения нанотехнологията възниква в начало-то на 1980-те години. Представката нано в дума-та нанотехнология означава една милиардна от метъра, т.е. нанометър (nm). Обект на нанотех-нологията е изучаването и манипулирането на раз-лични наноразмерни материали, наречени още  Наноматериали. доку- менти изобра- жения изобра- жения Филм Нанотръба (анимация) Слайд 8

9 Изображения: ... Урок № 38 начало план на урока 1 2 3 4 3D принтирането е уникален процес, при който се отпечатва реален триизмерен обект във всевъзможна форма. В зависимост от вида на принтера, обектът може да е от различни материали и цветове. Моделът се подготвя за печат в цифров вид, след което се изпраща към принтера и той започва работа. 3D принтирането се постига чрез няколко технологии, но принципът е общ за всички – наслагване на фини слоеве материал един върху друг. 3D принтирането е коренно различен метод за изграждане на обекти от познатите ни досега. Приложението е огромно. доку- менти изобра- жения изобра- жения Филм слайд 9

10 3D принтиране в медицината 1.34 мин.
Вид е оФилм Урок № 38 Гагарин - първият човек, докоснал звездите мин.  начало 3D печат мин. план на урока 1 3D принтиране в медицината мин. 2 3 Какво е 3D принтиране? мин. 4 доку- менти изобра- жения изобра- жения Филм слайд 10


Изтегли ppt "ПО ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ"

Сходни презентации


Реклама от Google