Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

ЦЕЛ 5.3. Принос на спътниковите системи за 100% с широколентово покритие в ЕС Мирослав Славов МТИТС.

Сходни презентации


Презентация по темата: "ЦЕЛ 5.3. Принос на спътниковите системи за 100% с широколентово покритие в ЕС Мирослав Славов МТИТС."— Препис на презентация:

1 ЦЕЛ 5.3. Принос на спътниковите системи за 100% с широколентово покритие в ЕС
Мирослав Славов МТИТС

2 Цифровият дневен ред за Европа : Цели на следващото поколение достъп до интернет.
Основен >=30Mbps >=100Mbps широколентов за 100% за 50% от достъп за 100% от домакинствата домакинствата

3 Принос на спътниковите системи за 100% широколентово покритие в ЕС
Фокус Сателитните съобщения представляват възможно решение, за да се осигури широколентов достъп до интернет за регионите от Европа, в които няма перспектива да се осъществи покритие с наземни решения на чисто търговска основа. Целта е да се обединят националните или регионалните власти, които са използвали сателитни решения за широколентов достъп, и да се анализира опита им, за да се разработят насоки за внедряване, споделяне на най-добрите практики и разпространение на информацията към региони в нужда, в цяла Европа.

4 Очаквани резултати Резултатите от работата на тематичната мрежа трябва да доведат до идентифициране възможността за използване на регионални фондове по отношение на търсенето на агрегирани схеми и помощ и да предложи приемливо пренастройване на спецификациите за повикване с цел по-доброто включване в тях на спътникови комуникационни решения. Мрежата трябва да гарантира, че е създадено общо лесно за достъп хранилище на информация, за анализ на разходите и ползите от широколентов достъп чрез спътник. Финансов инструмент : Намерението е да се финансира една тематична мрежа с до 1 млн. евро принос от страна на ЕС.

5 Очаквано въздействие Осигуряване на общ подход към големи по мащаб на разполагане сателитни решения в подкрепа на целта за 100% широколентово покритие в ЕС. Даване на достъп до налични методологии и инструменти за ефективно широко внедряване на сателитни решения в заинтересованите региони.

6 Минимални изисквания за участие :
Състав на Консорциума Консорциумът следва да включва всички необходими заинтересовани страни в съответствие с изискванията, описани в Раздел 3 на работната програма, като включването им трябва да бъде подробно обосновано от кандидатите за участници в Тематична мрежа. Мрежите трябва да се про-активни в участието и / или въздействието си, върху други организации, не само върху членовете си. Един от участниците в предложението трябва да бъде определен за координатор на мрежата. Минимални изисквания за участие : Консорциумите трябва да се състоят от минимум седем независими юридически лица от седем различни държави-членки на ЕС или асоциирани страни. Няма горна граница за броя на участниците, докато се спазват индикативните бюджетни разпоредби.

7 Условия и характеристики
Тематичната мрежа трябва да: бъде изградена от ключови национални или регионални представители с опит във внедряване на широколентови сателитни решения (напр. инициативи във Франция и Ирландия). Това включва също и опит, натрупан от субекти, като Европейската космическа агенция (ESA) в подобен контекст и подобно по фокус промишлено know-how; се фокусира върху използването на публични и частни инвестиции в иновативни схеми като търсенето на агрегация; анализира не-технологичните препятствия пред широкото внедряване на сателитните комуникация и да препоръча решения.

8 Благодаря Ви за Вниманието
анализира сателитни инициативи за разпространение на мрежи за широколентов достъп в други региони на света, с оглед да се подкрепи анализа на разходите и ползите (например САЩ, Австралия, Канада); идентифицира оферти, технически възможности, бизнес модели и модели за внедряване на сателитни широколентови решения, като взема предвид и различни сценарии за субсидиране (в региони, в които е възможен “провал на пазара”); организира работни срещи с регионални/национални заинтересовани страни с цел повишаване на информираността им. Благодаря Ви за Вниманието


Изтегли ppt "ЦЕЛ 5.3. Принос на спътниковите системи за 100% с широколентово покритие в ЕС Мирослав Славов МТИТС."

Сходни презентации


Реклама от Google