Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

ОТБРАНА СИГУРНОСТ И МИГРАЦИЯ

Сходни презентации


Презентация по темата: "ОТБРАНА СИГУРНОСТ И МИГРАЦИЯ"— Препис на презентация:

1 ОТБРАНА СИГУРНОСТ И МИГРАЦИЯ
ОТБРАНА СИГУРНОСТ И МИГРАЦИЯ

2 ЗА засилване на отбранителната мобилност в ЕС
ГЕРБ ЩЕ ПРОДЪЛЖИ ДА Е ГАРАНТ ЗА ЕВРОАТЛАНТИЧЕСКАТА ПРИНАДЛЕЖНОСТ НА БЪЛГАРИЯ ЗА изграждането на общ отбранителен капацитет като европейски стълб на НАТО ЗА увеличаване разходите за отбрана, така че да достигнат 2% от БВП до 2024 г. ЗА засилване на отбранителната мобилност в ЕС ЗА създаването на Европейския фонд за отбрана

3 ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВОТО БРЕКЗИТ
Настояваме за засилено сътрудничество между ЕС и Великобритания в сферата на сигурността след Брекзит. Българските и британските служби трябва да продължат своето сътрудничество за борба срещу тероризма, контрабандата, нелегалната миграция, криминалните разследвания Настояваме мирният процес в Северна Ирландия да продължи

4 ГЕРБ подкрепя общо европейската позиция на ЕС спрямо Русия
ОТНОШЕНИЯТА С РУСИЯ ГЕРБ подкрепя общо европейската позиция на ЕС спрямо Русия Спазване на международното право Гарантиране на териториалната цялост на всички държави Преустановяване на практиката на водене на хибридна война

5 СИГУРНОСТ И МИГРАЦИЯ За първите три месеца на тази година в целия ЕС за влезли 8883 души, като миграционният натиск на българо-турската граница е почти нулев За България ГЕРБ успя да извоюва финансова помощ за овладяване на миграцията в размер на 160 млн. евро Разполагане по българските граници на техническа и човешка подкрепа от новосъздадената Европейска гранична и брегова охрана

6 Прекъсване на трафика на хора по суша и море
ЕВРОПЕЙСКИТЕ МЕРКИ ЗА СПРАВЯНЕ С МИГРАЦИЯТА Прекъсване на трафика на хора по суша и море Подписването на споразумения за реадмисия с трети страни Връщане на нелегални мигранти в техните страни на произход, включително продължаване на подкрепата за споразумението с Турция и сътрудничеството с Афганистан Довършване на реформата на европейското законодателство за убежище

7 БЪЛГАРИЯ В ШЕНГЕН Извоювахме достъп до Шенгенската информационна система, до Визовата информационна система, включване на страната в новосъздадените информационни системи за охрана на всички външни граници на ЕС, а не само на шенгенските ГЕРБ ще продължи да работи България да заеме полагащото и се място в Шенгенското пространство

8 БОРБА С ТЕРОРИЗМА За да стане още по-ефективна борбата срещу тероризма в ЕС, ГЕРБ настоява ЗА: Засилване сътрудничеството и обмена на информация между полицейските и разузнавателните служби Борба срещу радикализацията онлайн и разпространението на терористично съдържание онлайн

9 БОРБА С КОРУПЦИЯТА ГЕРБ настоява за:
ГЕРБ настоява за: Общоевропейска стратегия за борба срещу корупцията Ежегодна оценка на състоянието на корупцията във всички държави- членки Последователно отстояваме позицията за създаване общоевропейски механизъм за демокрация и върховенство на закона, който да бъде приложим за всички държави-членки и въз основата на ясни обективни критерии

10 КИБЕРСИГУРНОСТ ГЕРБ ще продължи за работи за:
По-голяма устойчивост на всички държави в ЕС спрямо киберзаплахи Eфективен механизъм за координация на европейско ниво в случаи на широкомащабна кибератака Повече европейски средства за киберсигурост


Изтегли ppt "ОТБРАНА СИГУРНОСТ И МИГРАЦИЯ"

Сходни презентации


Реклама от Google