Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

Европейски Виртуален Инкубатор Leonardo da Vinci EC Programme

Сходни презентации


Презентация по темата: "Европейски Виртуален Инкубатор Leonardo da Vinci EC Programme"— Препис на презентация:

1 Европейски Виртуален Инкубатор Leonardo da Vinci EC Programme
за обучение и подпомагане на високотехнологични малки и средни предприятия Project BG/01/B/F/PP Leonardo da Vinci EC Programme

2 ЕВИ е международен пилотен проект осъществяван с подкрепата на Европейската Общност в рамките на Програма “Леонаро да Винчи”. ЕВИ е професионална среда предназначена за обучение и подпомагане на предприемачи създаващи своя бизнес във високо-технологичния сектор. ЕВИ е създаден на базата на последните технологии в областта на уеб ориентираните бази данни. Различните национални бази данни са взаимосвързани.

3 добрата бизнес идея не е достатъчна
За успеха на предприемача добрата бизнес идея не е достатъчна Ресурсите на новия портален сайт ще ви помогнат за реализацията

4 Европейският виртуален инкубатор дава отговор на следните въпрос:
Кой и как може да стане високотехнологичен предприемач? Какъв е процесът на възникване на малки новаторски предприятия? Как се подпомага този процес?

5 Европейският виртуален инкубатор за обучение и подпомагане на високотехнологични малки и средни предприятия е предназначен за: Технологично предприемачество Иновативен мениджмънт Стартиращи малки предприятия

6 Европейският виртуален инкубатор е интернет базирано решение, което предлага:
Евтини и леснодостъпни услуги Бързина и комуникация Международна мрежа

7 Основни модули: Обща информация Членство Виртуален обучителен център
Ресурсен център Електронен журнал Helpdesk

8 EVI нива на достъп Първо ниво на достъп – ПОСЕТИТЕЛИ Не изисква регистрация. Позволява достъп до “Обща информация”, “Електронен журнал”, “Хелпдеск”, FAQ Второ ниво на достъп – ПОТРЕБИТЕЛИ Изисква регистрация, без заплащане. Може да се ползват Tест за самооценка, “Виртуален обучителен център”, Дискусионен форум, Библиограска база данни, База данни Казуси Трето ниво на достъп – MEMBERS Преминава се през процедура по покриване на критерии за членство. Покрилите критериите имат достъп до пълният пакет услуги включващ: личен ментор/фасилитатор, индивидуални курсове за обучение, екип консултанти, инструментариум за планиране и анализ

9 Виртуален обучителен център
Модулът предлага обучение чрез стандартни и специализирани курсове, он-лайн видеоконференции, дискусионни форуми. Освен традиционното обучение за началните стъпки в бизнеса са предвидени и курсове, ориентирани към високотехнологичните предприемачи

10 Ресурсен център Разработени бази данни: Консултанти и обучители на МСП
Бизнес казуси и добри практики Библиография на литература за предприемачи FAQ

11 Поддържащият екип на EVI
HELPDESK Поддържащият екип на EVI Създава и администрира базите данни Акредитира консултанти и обучители Провежда тестове на Потребителите Създава консултантски екипи Осъщестява он-лайн комуникация със потребители/членове и консултанти

12 HELPDESK Инструменти Обратна връзка по е-майл Дискусионен форум Чат
FAQ Търсещи машини

13 Хирон Мениджмънт консултинг ООД
За контакти Хирон Мениджмънт консултинг ООД 1404, София, България ул. “Тулча” 46. Тел: , Факс:


Изтегли ppt "Европейски Виртуален Инкубатор Leonardo da Vinci EC Programme"

Сходни презентации


Реклама от Google