Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

Информационен център на БИС в НБУ

Сходни презентации


Презентация по темата: "Информационен център на БИС в НБУ"— Препис на презентация:

1 Информационен център на БИС в НБУ
Пакети стандарти

2 Пакети стандарти Достъп до над документа от пълнотекстовата база от стандарти и стандартизационни документи на БИС включващи : БДС разработвани на национално ниво БДС въвеждащи европейски стандарти – БДС EN БДС въвеждащи международни стандарти – БДС ISO/ БДС IEC Изменения Поправки Национални приложения

3 ОБЛАСТИ НА СТАНДАРТИЗАЦИЯ БИС/ТК 12 Приложения на статистическите методи БИС/ТК 15 Опазване на околната среда БИС/ТК 16 Архивна, библиотечна и информационна дейност БИС/ТК 28 Метрология

4 ОБЛАСТИ НА СТАНДАРТИЗАЦИЯ БИС/ТК 32 Селскостопански и хранителни продукти БИС/ТК 34 Управление на качеството и оценяване на съответствието БИС/ТК 44 Текстил и облекло БИС/ТК 59 Ергономия БИС/ТК 84 Банково дело, ценни книжа и финансови услуги

5 ОБЛАСТИ НА СТАНДАРТИЗАЦИЯ БИС/ТК 86 Взривни материали за граждански цели и пиротехнически изделия о БИС/ТК 88 Спорт, съоръжения за спорт и свободно време БИС/ТК 89 Туристически дейности БИС/ТК 94 Опазване на културното наследство БИС/ТК 102 Сигурност на обществото и гражданите

6 СТАНДАРТИЗАЦИЯ в областта на строителството БИС/ТК 33 Горско стопанство, дърводобивна, дървообработваща и мебелна промишленост БИС/ТК 56 Проектиране на строителни конструкции БИС/ТК 101 Устойчиво строителство

7 СТАНДАРТИЗАЦИЯ в електротехническата област
5256 документа БИС/ТК 47 Радиосъобщителни системи и радиосъоръжения БИС/ТК 53 Алармени системи БИС/ТК 57 Информационни и комуникационни технологии БИС/ТК 58 Кабелни изделия БИС/ТК 75 Електромагнитна съвместимост БИС/ТК 103 Стандартизация на околната среда относно излязло от употреба електрическо и електронно оборудване Банково дело, ценни книжа и финансови услуги

8 НОВИ ОБЛАСТИ НА СТАНДАРТИЗАЦИЯ БИС/ЕРГ 7 Управление на събития БИС/ЕРГ 10 Управление на иновации БИС/ЕРГ 15 Управление на проекти, програми и портфолиo БИС/ЕРГ 16 Криминалистични изследвания и практики

9 ДОСТЪП през интернет страницата на БИС с uzer name и password само от сградата на НБУ от 8 компютъра с логото на БИС Само за четене, не се допуска копиране и отпечатване

10

11 Благодаря за вниманието !
БИС София 1797, ж.к. "Изгрев" ул. "Лъчезар Станчев" № 13, тел.: факс: bds-bg.org


Изтегли ppt "Информационен център на БИС в НБУ"

Сходни презентации


Реклама от Google