Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

Вашето име | Вашият учител | Вашата степен

Сходни презентации


Презентация по темата: "Вашето име | Вашият учител | Вашата степен"— Препис на презентация:

1 Вашето име | Вашият учител | Вашата степен
Името на вашата страна Вашето име | Вашият учител | Вашата степен

2 Къде се намира (вашата страна)
Посочете на кой континент се намира вашата страна и кои страни са й съседни. Вмъкнете карта на вашата страна.

3 Географски характеристики на (вашата страна)
Посочете имената на някои важни реки, езера, океани, планински вериги и други географски характеристики, които могат да бъдат намерени във или до вашата страна. Вмъкнете изображение на една от географски характеристики на вашата страна.

4 Климат на (вашата страна)
Разкажете за типичните климатични модели във вашата страна през цялата календарна година. Вмъкнете картина, илюстрираща сезон във вашата страна.

5 Околна среда в/във (вашата страна)
Опишете някои от местните животни и растения, които могат да се видят във вашата страна. Вмъкнете картина на животно и/или растение, намерено във вашата страна.

6 История на (вашата страна)
Опишете хронологията на важните исторически събития във вашата страна или провинция. Име на събитие 1 Име на събитие 2 Име на събитие 3 Име на събитие 4 Име на събитие 5 Име на събитие 6 Име на събитие 7 Име на събитие 8 1-ва дата 2-ра дата 3-та дата 4-та дата 5-та дата 6-та дата 7-ма дата 8-ма дата Описание на събитие Добавете основни моменти от историята на вашата страна към хронологията.

7 Обичаи и традиции Разкажете за важните обичаи и традиции отбелязвани във вашата страна. Включете информация за това кой и кога празнува. Тук вмъкнете картина, илюстрираща обичай или традиция.

8 Управление на (вашата страна)
Обяснете как се приемат и как се променят законите във вашата страна. Разкажете как се избират хората, които ръководят страната. Вмъкнете снимка на държавния глава на вашата страна.

9 Икономика на (вашата страна)
Обяснете какви стоки и услуги се произвеждат във вашата страна. Как хората обикновено се грижат за своите нужди и нуждите на семейството си? Вмъкнете картина, илюстрираща някаква област от икономиката на вашата страна.

10 Туризъм в/във (вашата страна)
Разкажете за специфичните неща във вашата страна, от които хората от други страни може да се заинтересуват при посещение. Вмъкнете снимка на някое от интересните места във вашата страна.


Изтегли ppt "Вашето име | Вашият учител | Вашата степен"

Сходни презентации


Реклама от Google