Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

Деление на естествените числа.

Сходни презентации


Презентация по темата: "Деление на естествените числа."— Препис на презентация:

1 Деление на естествените числа

2 1 2 555 : 7 = 365 души 336 : 42 = 8 автобуса а) б)
През есента новооткрита тракийска гробница близо до гр.Казанлък за една седмица е посетена от души. Средно по колко души на ден са посещавали този новооткрит исторически обект? 2 555 : 7 = 365 души б) В гробницата един пристигнали 336 души с автобус от Северна България. Във всеки автобус имало по 42 души. С колко автобуса са пристигнали тези посетители? 336 : 42 = 8 автобуса

3 2 Пресметнете частните и направете проверка. б) 320 : 8 = : 15 = 3 200 : 8 = : 15 = : 8 = : 15 = 40 400 4000 1 30 300 а) в) 3 672 : 9 = : 5 = : 2 = 408 2 054

4 3 Намерете: а) половината на 7 000лв., 5 000м 7 000 : 2 = : 2 = 3 500 лв м б) третината на г , 360 сек. 3 000 : 3 = : 3 = 1 000 г сек. в) четвъртината на 1 кг 200 г 1 200 : 4 = 300

5 4 а) 70 140 290 480 240 120 60 Попълнете таблиците: делимо 630 1 260
630 1 260 2 520 делител 9 частно 70 140 290 делимо 1 440 делител 3 6 12 24 частно 480 240 120 60 Как се променя частното във всяка от тях? Обяснете защо.

6 б) 1 622 3 245 : 2 =……………. (ост. ) 1 7642 91 715 : 12 =……………. (ост. )
Извършете делението с остатък. 1 622 3 245 : 2 =……………. (ост ) 1 (пр ) 7642 : 12 =……………. (ост ) 11 10 014 : 31 =…………………. (ост ) 22 428 : 97 =…………. (ост ) 1 Остатъкът винаги е по - малък от делителя!

7 в) Запишете четните числа, по големи от и по-малки от Разделете поне едно от тях с числото 2. Полученото частно четно число ли е? 89 995 89 997 89 999 нечетни четни 89 996 89 998 90 000 : 2 = ……………….

8 5 Намерете числото, което е с 63 пъти по-малко от 63 пъти по-голямо от а) 37 926 602 41 пъти по-голямо от 63 пъти по-малко от 51 2 091 б) 41 пъти по-малко от

9 6 2 800 : 7 = 400г мляко и млечни продукти 2 100 : 7 = 300г хляб
От книжката си за здравословно хранене Леда прочела, че за една седмица човек трябва да консумира 2кг 800г мляко и млечни продукти и около 2кг 100г хляб. По колко грама от тези продукти са необходими на човек за денонощие? 2 800 : 7 = 400г мляко и млечни продукти 2 100 : 7 = 300г хляб

10 Домашна работа УТ № урок №116


Изтегли ppt "Деление на естествените числа."

Сходни презентации


Реклама от Google