Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

Сбор 16. Изваждане от 16 Руска Тодорова Урок 108, Математика 1. клас

Сходни презентации


Презентация по темата: "Сбор 16. Изваждане от 16 Руска Тодорова Урок 108, Математика 1. клас"— Препис на презентация:

1 Сбор 16. Изваждане от 16 Руска Тодорова Урок 108, Математика 1. клас
(“Просвета” – Здр. Новакова) Руска Тодорова

2 Сбор 16. Изваждане от 16 1 ш а р и Руска Тодорова
Със художници другари Зайо Байо вече чудно хубави яйца. шари Сбор 16. Изваждане от 16 Ще откриеш какво прави Зайо Байо, като решиш задачите и заместиш със съответните букви. Урок 108, Математика 1. клас (“Просвета” – Здр. Новакова) 6 8 9 7 15 о и ш р а 16 – 7 = 6 + 9 = 16 – 9 = 15 – 7 = ш а р и = 9 = 15 = 7 = 8 Руска Тодорова

3 Сбор 16. Изваждане от 16 2 Запиши три числа. Първото от тях да е 8, а всяко следващо – с 4 повече от предходното. Урок 108, Математика 1. клас (“Просвета” – Здр. Новакова) + 4 + 4 12 16 8 , ….. , ….. 8 1 2 1 6 Руска Тодорова

4 Сбор 16. Изваждане от 16 3 Руска Тодорова
За Великден Мария и майка й боядисват яйца. Мария нашари 12 яйца, а майка й – 8. С колко повече са яйцата на Мария от яйцата на майка й? Решение: 12 – 8 = 4 Отг. С 4 повече са яйцата на Мария. Урок 108, Математика 1. клас (“Просвета” – Здр. Новакова) Решение: = 20 Отг. 20 яйца. Коя от близначките е записала правилно? Отбележи с вярното решение. Руска Тодорова

5 Сбор 16. Изваждане от 16 4 Руска Тодорова 7 8 6 7 + 8 = 15 8 + 8 = 16
Пресметни и направи проверка със събиране. Урок 108, Математика 1. клас (“Просвета” – Здр. Новакова) 7 8 6 15 – 8 = 16 – 8 = 15 – 9 = Проверка: 7 + 8 = 15 Проверка: 8 + 8 = 16 Проверка: 6 + 9 = 15 Руска Тодорова

6 Сбор 16. Изваждане от 16 5 Решение: 16 – 13 = 3 Отг. 3 яйца.
Нарисувай в учебника толкова червени яйца, колкото е разликата на числата 16 и 13. Решение: 16 – 13 = 3 Отг. 3 яйца. Урок 108, Математика 1. клас (“Просвета” – Здр. Новакова) Руска Тодорова

7 Домашна работа: Сборник стр. 74/ зад.1 и 2
УТ № 3, урок 108 Руска Тодорова

8 Приятно занимание ви пожелава госпожа Руска Тодорова
За старанието голямо получаваш награда! Кликни върху картинката и подреди ПЪЗЕЛА. (Виж инструкциите преди това!) Приятно занимание ви пожелава госпожа Руска Тодорова Руска Тодорова, ОУ "Светлина" с. Тополица, общ. Айтос,обл. Бургас


Изтегли ppt "Сбор 16. Изваждане от 16 Руска Тодорова Урок 108, Математика 1. клас"

Сходни презентации


Реклама от Google