Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

Д.Златков СОУ"В.Левски" Велинград

Сходни презентации


Презентация по темата: "Д.Златков СОУ"В.Левски" Велинград"— Препис на презентация:

1 Д.Златков СОУ"В.Левски" Велинград
Решаване на задачи от вида 45 – 27 45 – 18 Д.Златков СОУ"В.Левски" Велинград

2 Д.Златков СОУ"В.Левски" Велинград
Зад.1 = 50 40 50 = 50 10 50 = 50 50 7 43 = 50 22 8 = 50 28 42 = 50 Д.Златков СОУ"В.Левски" Велинград

3 Д.Златков СОУ"В.Левски" Велинград
Вярно ли е, че: Зад.2 2дес. + 7ед. 27 = 20 + 7 4дес. + 5ед. 45 = 3дес. + 15ед. 92 = 8дес. + 12ед. Д.Златков СОУ"В.Левски" Велинград

4 Д.Златков СОУ"В.Левски" Велинград
Пресметнете устно: Зад.3 17 – 7 40 – 20 45 – 7 45 – 20 Д.Златков СОУ"В.Левски" Велинград

5 Д.Златков СОУ"В.Левски" Велинград
4 5 3 15 2 7 1 8 Д.Златков СОУ"В.Левски" Велинград

6 Проследете как смятат Иво и Ани
18 - 7 25 45 - 20 18 - 7 38 45 - 7 Д.Златков СОУ"В.Левски" Велинград

7 Д.Златков СОУ"В.Левски" Велинград
Зад.4 Пресметнете разликите и направете устно проверка. а) 44 – 6 = – 30 = 38 45 37 38 – 10 = – 8 = 28 28 44 – 16 = – 38 = 37 Д.Златков СОУ"В.Левски" Велинград

8 Д.Златков СОУ"В.Левски" Велинград
б) 6 59 16 Д.Златков СОУ"В.Левски" Велинград

9 Д.Златков СОУ"В.Левски" Велинград
Зад.5 Намерете неизвестното събираемо Неизвестното събираемо се намира, като от сбора се извади известното събираемо. = 44 44 - 26 = 18 18 = 63 63 - 46 = 17 17 Д.Златков СОУ"В.Левски" Велинград

10 Д.Златков СОУ"В.Левски" Велинград
Неизвестното събираемо се намира, като от сбора се извади известното събираемо. = 56 56 - 28 = 28 28 = 92 13 13 92 - 79 = Д.Златков СОУ"В.Левски" Велинград

11 Д.Златков СОУ"В.Левски" Велинград
Зад.6 Ще стигне ли 50м мрежа за ограждане на правоъгълно дворно място. 14 м 6 м 50 – ( ) = 50 – 40 = 10м /ще останат/ Д.Златков СОУ"В.Левски" Велинград

12 Д.Златков СОУ"В.Левски" Велинград
Зад.7 На игрище тренират футбол 35 деца с червени екипи и с 18 деца по-малко – със сини екипи.Колко деца общо тренират футбол? 35 – 18 = 17 /със сини екипи/ 52 /общо деца/ = 35 + (35 – 18) = 52 Д.Златков СОУ"В.Левски" Велинград

13 Д.Златков СОУ"В.Левски" Велинград
Д.Златков СОУ"В.Левски" Велинград

14 Д.Златков СОУ"В.Левски" Велинград
Домашна работа УТ урок № 39 Д.Златков СОУ"В.Левски" Велинград


Изтегли ppt "Д.Златков СОУ"В.Левски" Велинград"

Сходни презентации


Реклама от Google