Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

Равнините и хората.

Сходни презентации


Презентация по темата: "Равнините и хората."— Препис на презентация:

1 Равнините и хората

2

3 Дунавска равнина

4 Жътвата е в разгара си в Дунавската равнина.

5 Дунавската равнина никак не е равна в Силистрeнско.

6 НАСАЖДЕНИЯ С РАПИЦА, ЗЕМЛИЩЕТО НА С. НИСОВО, РУСЕНСКО

7 Дунавската равнина

8 Добруджа - Житницата на България

9 Задбалкански полета

10 Софийското поле

11 От двора на Кремиковския манастир се вижда цялото Софийско поле.

12 Софийското равно поле

13 Карловското поле

14 Поглед към Ботев, Розино и Карловското поле

15 град Карлово

16 Казанлъшкото поле

17 ШЕЙНОВСКИТЕ ГРАДИНИ, СЕЛО ШЕЙНОВО, КАЗАНЛЪШКО

18 х.Соколна, част от Казанлъшкото поле и яз.Копринка в маранята

19 Горнотракийска низина

20 Изглед от Тракийската низина

21 Друг поглед към низината

22 Поглед към село Брани поле (Пловдивско) и Родопите

23 Равно, равно поле

24 град Пловдив

25 Трудът на хората в равнините

26 Пшеница (жито)

27 река Марица

28 Царевица

29 Плодове

30 Ориз

31 река Янтра

32 Слънчоглед

33 Зеленчуци

34 Лозя

35 река Осъм

36 Грозде

37 Памук

38 Малко въпроси...

39 Къде се намира Дунавската
равнина? а/ в Северна България б/ в Южна България в/ в Източна България г/ в Западна България

40 Кое от задбалканските полета
е най-западно? а/ Карловското б/ Казанлъшкото в/ Софийското

41 Горнотакийската низина в сравнение с Дунавската е:
а/ по-равнинна б/ по-хълмиста

42 Житницата на България се намира в:
а/ Тракийската низина б/ Карловското поле в/ Дунавската равнина

43 От запад на изток Дунавската
равнина става: а/ по-тясна и по-ниска б/ по-широка и по-висока в/ по-широка и по-ниска

44 Розовата долина на България
наричаме: а/ Добруджа б/ Казанлъшкото поле в/ Тракийското поле г/ Карловското поле д/ Софийското поле

45 Софийското, Карловското и Казанлъшкото полета ги
наричаме: а/ Предбалкански полета б/ Задбалкански полета в/ Подбалкански полета

46 Посочете къде на картата се намира:
а/Карловското поле б/ Тракийската низина в/ Добруджа

47 За какво се използва водата на
реките в равнините? а/ да се влее в морето б/ да се плува в нея в/ да се влее в друга река г/ да се лови риба в нея д/ да се напоява земята

48 Работихте чудесно!


Изтегли ppt "Равнините и хората."

Сходни презентации


Реклама от Google