Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

Азия.

Сходни презентации


Презентация по темата: "Азия."— Препис на презентация:

1 Азия

2 Географско положение Азия се помества предимно в източното полукълбо и северното полукълбо.

3 Релеф Релефът на Азия е разнообразен - има както дълги планински вериги и просторни плата, така и необятни равнини и низини. В континента и по-точно в Хималаите се издига и най-високата точка на Земята - връх Еверест (Джомолунгма) , висок 8848 м. надморска височина, а също така и най-ниската точка - депресията на Мъртво море (395 м. под морското равнище). Азия е втори по средна надморска височина м, като отстъпва единствено на Антарктида

4 Климатични пояси

5 Природни зони Саваната е обширно пространство в субекваторялния пояс, покрита с тревиста растителност, с рядко срещашти се дървета и храсти. Климата e топъл с два годишни периода - сух и дъждовен. Почвите са плодородни - червенокафяви,на места –червеноземни. Условията за живот са благоприятни. Други природни зони, които са характерни за Азия, са тундра, лесотундра, тайга, степи и лесостепи.

6 Население Азия е най-големият и най-населеният континент на Земята. Той заема 30% от сушата (8,7% от цялата повърхност на Земята) и има население, надхвърлящо 4 милиарда души. Това представлява около 60% от човешката популация. Площта ѝ е km²

7 Стопанство Растениевъдство -Азия е на първо място по
производството на чай. Развитието на животновъдството в Азия са благоприятни, поради наличието на добра хранителна база, вода и пазарна продукция. Разполага с огромен природноресурсен потенциал. На територията му се намират и се експлоатират едни от най-големите находища на въглища, нефт и природен газ, железни руди, живак, руди на цветните метали, скъпоценни камъни, а в Индия и Китай се отглеждат бисерни миди.

8 Страни Най-развитите в промишлено отношение държави (Япония, Република Корея, Тайланд, Сингапур, Хонконг) са бедни на енергийни и на минерални ресурси и трябва да ги внасят. Най- голяма по площ е Русия, по брой на населението – Китай.

9 Благодаря за вниманието!


Изтегли ppt "Азия."

Сходни презентации


Реклама от Google