Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

Българска традиционна носия

Сходни презентации


Презентация по темата: "Българска традиционна носия"— Препис на презентация:

1 Българска традиционна носия
Изготвил: Ива Костадинова Щерева

2 Българската традиционна носия е общо название, с което се нарича народното облекло на българина от Възраждането до към средата на 20 век. То отразява спецификата, традиционната култура и бита на българския народ. Според етнографите произходът му е главно славянски, но се откриват и следи от облеклото на траки и прабългари, също така и облеклото на народите, с които българите са били в контакт- турци, гърци, албанци, власи.

3 Според вида на горната дреха се различават четири типа женски носии:
Според вида на горната дреха се различават четири типа женски носии: Еднопрестилчена- Разпространена в Западните Родопи, в източните склонове на Пирин и в южните части на Рила; Двупрестилчената- Разпространена е Дунавската равнина и северните склонове на Стара планина; Сукманена — в централните планински райони и в Тракия; Саяна — в Югозападна България и в крайните райони на днешна Южна България.

4 Еднопрестилчена носия
Състои се в това, че над ризата, в долната част на тялото, се обвива една престилка, чиито краища се разминават в талията при една от страните – лявата или отзад, и при ходене, ризата се вижда по-надолу. Под ризата при тази носия се обличат бели платнени гащи вместо шалвари. Престилката има напълно еднакъв вид и украса като употребяваната широка престилка при саичната носия.

5 Двупрестилчена носия Състои се в това, че върху ризата се опасват по една престилка отпред и отзад. Двупрестилченото женско облекло е богато с везмо главно по ризите, по белите и почернените късачета, долактанки и др. – при върховете на клиновете и по пазвените им части и сравнително по-слабо по полите на двете.

6 Саяна и сукманена носия
При саяната носия украсата е най-много по деколтето и ръкавите. Саяната носия е била разпространена в Южна и Югозападна България. Типична за района на Югоизточна Тракия е сукманената носия. Тя е съставена от риза, сукман, престилка и пояс, като декорацията с характерна украса е най-забележима по полите и деколтето на сукмана.

7

8

9 Нека да съхраним българските традиции!


Изтегли ppt "Българска традиционна носия"

Сходни презентации


Реклама от Google