Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

Прав ъгъл.

Сходни презентации


Презентация по темата: "Прав ъгъл."— Препис на презентация:

1 Прав ъгъл

2 1 зад. С какъв цвят е отбелязан: < АОС < АОВ < ВОС С В . О А

3 2 зад. Открийте ъгли във фигурите и ги оцветете.

4 3 зад. Пригответе лист хартия като показания. Прегънете го по показания начин. 1 2 Отново прегънете така, че частите на получената по-рано линия на прегъване да съвпадат.

5 Запишете четирите различно оцветени ъгъла.
Д < СОД < АОВ С < АОД < ВОС О А В Тези ъгли имат един и същ връх. Наложете чертожния триъгълник по показания начин. Ъгли, като тези се наричат ПРАВИ.

6 4 зад. Открийте и покажете прави ъгли: а) на работното място б) в класната стая в) в училищния двор и другаде около вас

7 5 зад. Покажете върху чертожния триъгълник правия ъгъл. Използвайте този ъгъл, за да откриете други прави ъгли в геометричните фигури. V С В Д А

8 V 6 зад. Открийте при кои от часовниците стрелките
образуват прав ъгъл.Колко часа показва всеки часовник? V 7ч. и 15мин. 19ч. и 15мин. 10 ч. и 10 мин. 22 ч. и 10 мин. 3ч. или 15ч.

9 7 зад. Открийте правите ъгли и ги отбележете. Колко са на брой? Намерете обиколката на правоъгълник с дължини на страните 200 см и 40 см. Решение: Р = ( ) + ( ) = = = 480 см 10бр.

10 Т А О В С Е К Д

11 Браво! Доволна съм!


Изтегли ppt "Прав ъгъл."

Сходни презентации


Реклама от Google