Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

Алгоритми.

Сходни презентации


Презентация по темата: "Алгоритми."— Препис на презентация:

1 Алгоритми

2 Определение за алгоритъм
Алгоритъм наричаме списък от краен брой правила за извършването на действия в даден ред, които решават всяка задача от даден тип.

3

4 Има два вида действия в един алгоритъм: Условни два наследника
Всяко изпълнение на правило се нарича стъпка от работата на алгоритъма. Броя на стъпките зависи от типа на задачата. В много от случаите правилата са много пъти по-малко от стъпките. Има два вида действия в един алгоритъм: Условни два наследника Безусловни един наследник

5 Свойства на алгоритмите:
Определеност - определя еднозначно действията, които трябва да се извършат; Масовост - алгоритъм може да се използва за решаването на всяка една задача от даден тип; Резултатност - изпълнение на алгоритъма завършва за краен интервал от време; Цикличност - описване на алгоритъма, групи от правила могат да се изпълняват многократно;

6

7 Видове алгоритми Последователни (линейни) алгоритми – съставени от команди, които се изпълняват една след друга, последователно по реда на записването им. Разклонени алгоритми - съдържат команди, които определят кои са следващите за изпълнение команди. Циклични алгоритми - съдържат групи от команди, които се изпълняват многократно .

8 Цикличен алгоритъм Разклонен алгоритъм Линеен алгоритъм

9 Презентацията е представена от Кристиана Ковачева от 10г клас


Изтегли ppt "Алгоритми."

Сходни презентации


Реклама от Google