Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

Организация на данните в папки и файлове

Сходни презентации


Презентация по темата: "Организация на данните в папки и файлове"— Препис на презентация:

1 Организация на данните в папки и файлове

2 1. Файл (File) – компютъра съхранява документите във вид на файлове
Име – записва се с латински букви и цифри. Името го задаваме ние. Разширение – показва ни вида на запаметената информация. Примери: молба.doc, писмо.txt, васко.jpg.

3 2. Папка (Folder)- организира подредбата на файловете, чрез програмата Windows Explorer
Създаване на папка: New/Folder Папката може да съдържа: файлове и други папки(подпапки) . Активна(текуща) – това е папката, в която се намирате в момента. Пред папка съдържаща други папки(подпапки) има знак .

4 Избор дадена папка- щракнете върху нея.
Oтваряне на дадена папка- щракнете бързо два пъти с мишката върху нея. Избор и начин на показване на папките- активирайте бутона Views и от списъка изберете начина на показване, който желаете.

5 3. Дърво на папките – организацията на папките прилича на разклонено дърво обърнато с корена нагоре.

6 Корен на дървото – е устройството.
Клоните – са папките. Папка, която се намира в друга папка, се нарича подпапка (наследник), а папката която я съдържа – родител. Листата – са файловете.

7 4. Запознаване със съдържанието на носителите на информация
Информацията (документи и програми) се съхранява в цифров вид в паметта на компютъра. Данните могат да се съхраняват трайно върху външната памет. Носители на информация са: твърдия диск, дискета, компактдиск, дигитален видеодиск, флаш памет. На всеки носител се създава по една файлова система, като корен е самият носител.


Изтегли ppt "Организация на данните в папки и файлове"

Сходни презентации


Реклама от Google