Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

Същност на компютърната обработка. Създаване и редактиране на текст

Сходни презентации


Презентация по темата: "Същност на компютърната обработка. Създаване и редактиране на текст"— Препис на презентация:

1 Същност на компютърната обработка. Създаване и редактиране на текст
Елена Гълбачева

2 1. Създаване на нов документ
От меню File – New Избира се шаблон или празен документ Бутон Create

3 2. Елементи на текста Символ; Дума - символи без интервал;
Абзац (параграф) - получава се с натискане на клавиша Enter. Използва се при следните случаи: Заглавия; Изречения със завършена мисъл; Номериран и неномериран списък. Текст.

4 3. Основни стъпки при създаване на текстов документ
Въвеждане на текст - да се спазват граматическите правила за писане, големи и малки букви, пунктуация, и др.; Редактиране на текст – изтриване, вмъкване или въвеждане на текст, копиране, преместване, поставяне; Форматиране на текст – променяне външния вид на символите в текста.

5 4. Въвеждане на текст Правила:
Думите да се разделят само с по един интервал; Да се използва клавиша Enter само при завършване или създаване на нов параграф; Знаците за пунктуация (точка, запетая, удивителен, въпросителен и др.) да се набират в края на думата и едва тогава да се използва интервал; Отварящи, изатварящи скоби () и кавички „ “.

6 5. Маркиране на текст. Дума – щракване два пъти върху нея с левия бутон; Абзац – щракване три пъти с левия бутон в абзаца; Ред - ляв бутон в полето срещу реда; Целия текст – Ctrl + A; Произволен текст – Shift + стрелки; Маркиране на несъседен текст - маркира се фрагмент, натиска се Ctrl и се задържа, маркират се следващите фрагменти; Премахване на селекция.

7 6. Придвижване в документа
С един символ – стрелки ; С една дума - Ctrl +  и Ctrl + ; С един параграф - Ctrl +  и Ctrl + ; С един прозорец – Page Down, Page Up; В началото и в края на реда – Home, End; В началото или в края на документа – Ctrl + Home, Ctrl + End.

8 7. Редактиране на текст А) Отмяна на корекции
За да отмените извършени действия използвайте бутон Undo За да възстановите отменени действия използвайте бутон Redo Не се отменят командите записване, отпечатване, отваряне и създаване на документ. Б) Изтриване на символ или маркирана област – с бутони Backspace и Delete от клавиатурата

9 А) Преместване на текст
8. Копиране и преместване А) Преместване на текст - маркирате желаният текст - изпълнявате команда Cut - посочвате мястото, на което ще преместите текста - изпълнявате команда Paste - II начин - дръпни и пусни – drag and drop

10 Б) Копиране на текст - маркирате желаният текст
- изпълнявате команда Copy - посочвате мястото, на което ще преместите текста - изпълнявате команда Paste


Изтегли ppt "Същност на компютърната обработка. Създаване и редактиране на текст"

Сходни презентации


Реклама от Google