Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

Интерактивни презентации

Сходни презентации


Презентация по темата: "Интерактивни презентации"— Препис на презентация:

1 Интерактивни презентации

2 1. Що е интерактивна презентация
При стандартна презентация реда на представяне на кадрите съответства на реда им в самата презентация. Налага се понякога, този ред да се променя според конкретните нужди. Реализирането на това действие става с помощта на специално използвани обекти – бутони, изчертани фигури, графични обекти, текст, артистичен текст и др. Такива презентации наричаме интерактивни. В някои случаи интерактивната презентация може да „комуникира“ с наблюдаващия – например попълване на тест.

3 2. Създаване на интерактивна презентация
Интерактивни бутони Меню Home – панел Drawing – падащ списък Shapes или меню Insert – Shapes След избор на бутон, той се изчертава в слайда с влачене до необходимия размер.

4 3. Използване на артистичен текст за препратка
Чрез Word Art се създава артистичен текст; Избира се от меню Insert - бутон Hyperlink;

5 4. Прозорец Action Settings
Избира се от меню Insert - бутон Action От списъчно поле Hyperlink to може да се избере връзка към следващ, предишен, първи, последен кадър и др.; Стартиране на външна програма – Run program – действието на бутона се свързва със стартиране на друга програма; Възпроизвеждане на звук – Play sound – списък от служебни мелодии, както и възможност за посочване на звук от външен файл – Other Sound.

6 5. Действия към обект графична форма
Изчертава се подходяща фигура от Shapes; Форматира се от меню Format; Може да се въведе текст, подсказващ действието на фигурата; От Hyperlink или Action се задава връзката (обект – действие); Пример: Към задачата

7 Задача Създайте интерактивна презентация на тема „Традиции и празници в моята страна“; Използвайте специални ефекти и интерактивни бутони.


Изтегли ppt "Интерактивни презентации"

Сходни презентации


Реклама от Google