Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

3 тема ПЕРСОНАЛНА КОМУНИКАЦИЯ 3. Невербална комуникация

Сходни презентации


Презентация по темата: "3 тема ПЕРСОНАЛНА КОМУНИКАЦИЯ 3. Невербална комуникация"— Препис на презентация:

1 3 тема ПЕРСОНАЛНА КОМУНИКАЦИЯ 3. Невербална комуникация
1. Вербална комуникация 2. Процес на слушане – елементи, проблеми и изграждане на умения за ефективно слушане 3. Невербална комуникация

2 ОБЩОТО ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА СЪОБЩЕНИЕТО ВЪРХУ ПОЛУЧАТЕЛЯ Е РАВНО НА: ВЕРБАЛНА КОМУНИКАЦИЯ – 7% НЕВЕРБАЛНА – 93% /ВОКАЛНО ВЪЗДЕЙСТВИЕ – 38% ВИЗУАЛНО – 55%/

3 1. Вербална комуникация Езикът е сложна конструкция. Той притежава особена сила. Ето защо езиковата възможност за непълна или неточна комуникация е много голяма, а усвояването на езиковите познания и умения е много надеждно средство срещу тази възможност. Независимо, че човечеството използва около диалекта, всички те имат едни и същи характеристики. Така например, всеки език преставлява колекция от символи, които се ръководят от езикови правила.

4 Те биват фонетични, синтактични, семантични и прагматични.
Вербална комуникация Езикови символи Всеки език е съставен от елементи, които са комбинирани по различен начин, вследствие на което те придобиват определен смисъл. Сами по себе си буквите обаче не означават нищо. Това, което ги превръща в символи, е комбинацията помежду им. Буквите от азбуката в съчетание с пунктуацията, са езикови елементи. Езикови правила Те биват фонетични, синтактични, семантични и прагматични.

5 Вербална комуникация Фонетичните правила определят начина, по който звуците трябва да се комбинират в срички и думи. Синтактичните правила определят начина, по който думите трябва да се свързват в изречения. Те ни помагат да дешифрираме съобщението, дори, когато не разбираме семантичния смисъл на думите. Семантичните правила са правилата за определяне смисъла на думите. Прагматичните езикови правила са правилата за тълкуване смисъла на думите, от гледна точка на контекста на съобщението.

6 Езиковите недоразумения
По-очевидните езикови недоразумения са семантични – ние не разбираме напълно и точно думите. В своята книга “Отмъщението на думите” българските изследователи филолози Ел. Георгиева и Вл. Мурдаров определят няколко групи езикови недоразумения:

7 Езиковите недоразумения • Нелогична употреба на думи.
• Невярна употреба на думи. • Неточна употреба на думи. • Ненужна употреба на думи. • Необичайна употреба на думи.

8 Тълковните речници дават следното определение за понятието „метаезик": „скрит език, в който са закодирани определени идеи, различни от изказваните в момента на говоренето посредством естествен език". Метаезик Сега имате единствената възможност тя да стане ваша. Превод Трудно ни е да я продадем и се опитваме да се отървем от нея. Тази къща с интересна архитектура Тази грозна на външен вид, Компактна, прекалено малка, в селски стил, сбутана селска къщурка, (се намира) в район с голям потенциал. на гърба на географията. Разположена е в спокоен и тих район. Разположена е твърде далеч от всякакви магазини и училища да децата. Тази уникална и добре поддържана къща се състои от просторен хол, уютна трапезария, З спални и модерна кухня Тази най-обикновена и зле поддържана къща се състои от малък хол, тясна трапезария, З спални без вградени гардероби и наскоро боядисана кухня. Удобен достъп до транспортни средства. Селският рейс спира на два метра от входната врата. Изложението е светло и слънчево. Обърната е на запад. Гледа към китен двор. Изобщо няма двор. Разполага и с някои оригинални пристройки. Тоалетната и пералното помещение са извън къщата. Идеална придобивка за умели хора. Обновяването й ще струва цяло състояние.

9 За да комуникираме, ние слушаме.
2. Процес на слушане – елементи, проблеми и изграждане на умения за ефективно слушане За да комуникираме, ние слушаме. Слушането е съставен елемент на комуникацията с равностойно значение на останалите елементи – перцепция, език и невербална комуникация. Слушането не е естествен процес. Ние не се раждаме с инстинкт да слушаме, но на навиците и уменията да слушаме сме длъжни да се научим.

10 55% - КОМУНИКАЦИЯ, ОТ ТЯХ: 9% - ЗА ПИСАНЕ 16% - ЗА ЧЕТЕНЕ 30% - ЗА ГОВОРЕНЕ И 45% - СЛУШАНЕ

11 Процес на слушане Това са последователните състояния, които преживяваме, слушайки събеседниците си.
ЧУВАНЕ АКТИВИРАНЕ НА ВНИМАНИЕТО РАЗБИРАНЕ СЪОБЩЕНИЕТО ОТГОВОР ЗАПОМНЯНЕ

12 Видове слушане: СЛУЧАЙНО (СТРАНИЧНО) СЛУШАНЕ ВНИМАТЕЛНО СЛУШАНЕ
ПЛАНИРАНО СЛУШАНЕ СЪС СЪПРИЧАСТИЕ

13 Фактори, влияещи на слушането:
ФИЗИОЛОГИЧНИ ДАДЕНОСТИ НА ЧОВЕКА – ФИЗИЧЕСКА СРЕДА, ШУМ, ОТВЛИЧАЩИ ВНИМАНИЕТО ФАКТОРИ ЗАСТЪПВАНЕ НА МРЕЖАТА ОТ ЗНАЧЕНИЯ И РАЗБИРАНИЯ ИНТЕРЕС НА СЛУШАЩИЯ ПРЕДМЕТ НА РАЗГОВОРА ВЗАИМООТНОШЕНИЯ

14 Бариери за ефективно слушане:
ФИЗИЧЕСКО ОБЪРКВАНЕ МИСЛЕНИ И ЕМОЦИОНАЛНИ ОБЪРКВАНИЯ ОТКЛОНЯВАНЕ ОТ КАЗАНИ ДУМИ МИСЛИ ЗА ОТГОВОРА

15 3. Невербална комуникация
НЕВЕРБАЛНАТА КОМУНИКАЦИЯ ТРЯБВА ДА СЕ ИЗУЧАВА НЕ КАТО ИЗОЛИРАНА ЕДИНИЦА, А КАТО НЕДЕЛИМА ЧАСТ ОТ ОБЩАТА КОМУНИКАЦИЯ. Средства: КОНЦЕПЦИЯ ЗА МЯСТОТО /ПРОСТРАНСТВОТО/ ЖЕСТОВЕ МИМИКИ ТОН, ИНТОНАЦИЯ НА ГЛАСА ВЪНШЕН ВИД

16 Една интересна книга за невербалните комуникации, написана от американски консултант по комуникация е преведена и издадена на български език. Нейният автор е Дейвид Люис, а заглавието на книгата му е “Тайният език” (2001 г.). Авторът започва с изясняване на въпроса защо считаме невербалната комуникация за таен език. Според него има три причини, които скриват елементите на мълчаливата реч и затова ние хората възприемаме невербалната комуникация като нещо “тайно”:

17 Първата причина е, че невербалната комуникация въздейства подсъзнателно и оставя траен отпечатък върху начина, по който се държим. Освен неприкритите, ясно доловими сигнали – като изражение на лицето, стойка на тялото и др., мълчаливият език съдържа много кратки, деликатни и трудно уловими сигнали, които действат мощно на подсъзнанието ни. Втората причина, според Д.Люис, е че от невербалната комуникация получаваме невероятен обем от несловесна информация. Ние, които наблюдаваме невербална комуникация, всъщност възприемаме само малка част от нея. В резултат на това, ние считаме, че в невербалния език, има някаква “тайна”. Третата причина е, че пренебрегваме значението на невербалните послания. По-малко от една трета от общуването по време на разговор между двама души, се осъществява словесно, а останалите над две трети, се предават чрез невербална комуникация. Обикновено, когато пренебрегваме нещо, ние пропускаме да разберем възможностите му. Впоследствие тълкуваме неговите прояви като “тайни”.

18 Функции на невербарната комуникация:
ПОДЧЕРТАВАНЕ (НАБЛЯГАНЕ), УДАРЕНИЕ, АКЦЕНТИРАНЕ ПРОТИВОПОСТАВЯНЕ – „СИГНАЛИЗИРАНЕ НА ЗНАЧЕНИЕ, ПРОТИВОПОЛОЖНО НА ВЕРБАЛНО ИЗРАЗЕНОТО” ЗАМЕСТВАНЕ ДОПЪЛВАНЕ

19 ОБЩЕСТВЕНО – повече от 3,60 М
КОНЦЕПЦИЯ ЗА МЯСТОТО   Физическото пространство около индивида, където той няма да позволи друг да навлезе без негово съгласие. ЧЕТИРИ ВИДА РАЗСТОЯНИЕ: ИНТИМНО – ДО 60 СМ ЛИЧНО – 60 СМ – 1,20 М СОЦИАЛНО – 1,20 М – 3,60 М ОБЩЕСТВЕНО – повече от 3,60 М

20 МИМИКИ И ЖЕСТОВЕ ЖЕСТОВЕТЕ СА ТЯСНО СВЪРЗАНИ С ПРЕЖИВЯВАНИЯТА И МИСЛЕНЕТО НА ХОРАТА, КОИТО ГИ ИЗВЪРШВАТ. ЖЕСТЪТ СЕ ПРОЯВЯВА КАКТО ИНДИВИДУАЛНО, ТАКА И СОЦИАЛНО. ИНДИВИДУАЛНО СЕ ОПРЕДЕЛЯ ОТ ПСИХИЧЕСКИТЕ ОСОБЕНОСТИ НА ЧОВЕКА, ОТ НЕГОВИТЕ ЕМОЦИИ, МИСЛЕНЕ, ВОЛЯ. НО НАМИРАЙКИ СЕ В ТЕСНИ ВРЪЗКИ С ЕЗИКА, ЖЕСТЪТ ВЛИЗА В СПЕЦИФИЧНИ ЗАКОНОМЕРНОСТИ, КОИТО ГО ОПРЕДЕЛЯТ КАТО КОМУНИКАЦИОННО СРЕДСТВО ЗА ЖЕСТА СЪЩЕСТВУВАТ НЕ САМО БИОЛОГИЧНИ ПРЕДПОСТАВКИ, НО И ОПРЕДЕЛЕНИ СОЦИАЛНИ НОРМИ.

21 ТОНЪТ, ИНТОНАЦИЯТА НА ГЛАСА:
КАЧЕСТВА НА ГЛАСА - СИЛА, ВИСОЧИНА, РИТЪМ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ГЛАСА - СУМТЕНЕ, КАШЛЯНЕ ВАРИАЦИИ В СИЛАТА, ТОНА ВОКАЛНИ ПАУЗИ Артикулация, тембър, интонация и височина на гласа отчетлива артикулация; тембърът да се контролира в по-ниски октави; интонацията да се ползва за подчертаване на важното-най-вече чрез натъртвания и паузи; височина на гласа – тих до умерен

22 ЕЗИК НА ТЯЛОТО ЛИЧНА ХИГИЕНА ОБЛЕКЛО .
   ВЪНШНИЯТ ВИД Е ПЪРВИЯТ ЕЛЕМЕНТ В ИЗГРАЖДАНЕТО НА ИМИДЖА НА ДАДЕН ЧОВЕК. ВИЗУАЛНОТО ВЪЗПРИЯТИЕ:   . ЕЗИК НА ТЯЛОТО ЛИЧНА ХИГИЕНА ОБЛЕКЛО

23 „ОБЛИЧАНЕТО ЗА УСПЕХ В БИЗНЕСА Е ГОЛЯМ БИЗНЕС.”
ДРЕХАТА ТРЯБВА ДА ОТГОВАРЯ НА: А. ИНДИВИДУАЛНОСТТА Б. КОНКРЕТНАТА ДЕЛОВА СИТУАЦИЯ

24 Оглеждайки се около себе си, без да знаем нищо за околните, ние сме в състояние да отсъдим по облеклото им нещо за тяхното място в обществото. Изборът им на дрехи говори и за техния характер. Как изглеждаме и какво обличаме - това е част от добрите маниери. Обществото е създало изисквания и правила за облеклото и за държанието в различни ситуации. Спазването им гарантира възможността да направим добро първо впечатление. Втори шанс за това няма. Израз на незачитане е да сме облечени неподходящо за случая. Грижата за външния вид е като опаковката на една стока. От него зависи част от способността ни да привлечем и задържим вниманието.

25 Грубото нарушаване на правилата може да се възприеме като предизвикателство срещу всякакви авторитети и да се плати скъпо. Представата за спретнат, добре облечен човек, който се държи вежливо, делово и уверено, всъщност е представа за професионално присъствие. Разбира се, да съдим за хората по онова, което са облекли, е твърде повърхностно, защото не дрехите правят човека. Но голяма част от всяко първо впечатление е облеклото. То е в състояние да изгради професионалната ни репутация или да разруши доверието, което искаме да вдъхнем.

26 Деловият човек трябва да избягва всичко излишно или пресилено - накит, грим, прическа, дреха. Един от начините да си отговорим на въпроса как трябва да се обличаме е да погледнем облеклото на колегите ни, които са се утвърдили и преуспели в работата, без да ги копираме. Трябва да си създадаем свой стил, който трябва да отговаря на поста, който искаме да имаме и на образа, който желаем да създадем. Облеклото трябва да е подходящо за длъжността, за фирмата, за сезона, за региона, за възрастта ни, за климата; да стои добре, да изглеждаме добре и другите да ни възприемат добре в него; правилно да съчетаем цветовете; да е чисто, без лекета, по мярка, огладено, без оръфани места, разшити подгъви и липсващи копчета. Дрехите ни трябва да позволяват да извършваме удобно и безопасно всички необходими физически действия.

27 Всяка организация има свои правила по отношение на деловия вид.
Когато стилът на облеклото ви е подходящ за делова работа, вашият външен вид и цялостно излъчване показват, че вие принадлежите към общността на деловите хора. Външният вид показва нивото и длъжността, която заемате в организацията, чрез него вие може да демонстрирате определена специална компетентност или власт да вземате решения. Външният вид подсказва за наличието на определени личностни качества: амбициозност, добронамереност... Всяка организация има свои правила по отношение на деловия вид. Два са най-важните въпроса, на които трябва да намерите отговор: Доколко строг и официален е деловият стил? Доколко консервативен и традиционен е деловият стил? Различните степени на официалност и традиционност в облеклото варират в определени граници за различните организации.

28 Най-стилните дами в световната политика
Мишел Обама Първата дама на САЩ успя през целия мандат на съпруга си да не допусне нито един дизайнерски гаф. Любимият й дизайнер е индиецът Наим Кан, но тя не отказва и Ralph Lauren, Alexander McQueen, Tom Ford и Marc Jacobs.

29 Карла Бруни Първата дама на Франция - бивш модел, е нормално да е на ти с модата. Тя е почитателка на Chanel и Christian Dior.

30 Моза Насер Втората съпруга на емира на Катар никак не прилича на скромна източна жена със забулено лице. Истинска модна икона, тя се появява в дрехи на Hermes, Chanel... Соня Ганди Вдовицата на Раджиф Ганди се облича скромно, но тази простота е само привидна. Gucci и Giorgio Armani се грижат за дискретния стил на лидерката на индийската упралвяваща пария.

31 Херцогиня Катрин Новата херцогиня на Кеймбридж, доскоро просто Кейт Мидълтън, също се справя брилянтно с подбора на тоалети. Тя пък предпочита Alexander McQueen, Mulberry и Chanel. 

32

33


Изтегли ppt "3 тема ПЕРСОНАЛНА КОМУНИКАЦИЯ 3. Невербална комуникация"

Сходни презентации


Реклама от Google