Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

Думи за Живот август 2011.

Сходни презентации


Презентация по темата: "Думи за Живот август 2011."— Препис на презентация:

1 Думи за Живот август 2011

2 "Ето, идвам, за да изпълня, Боже, Твоята воля" (Eвр. 10:9)

3 Този стих е от Псалм 40 и авторът на Писмото до Евреите го поставя в устата на Божия Син, в диалог с Отца Си.

4 По този начин авторът иска да подчертае любовта, която е накарала Божия Син да стане човек, за да изпълни делото на спасението, в послушание на волята на Отца.

5 Тези думи са част от текст, където авторът иска да докаже безкрайното превъзходство на Исусовото жертвоприношение в сравнение с жертвоприношенията на Стария Завет.

6 В тях на Бога били пожертвани животни, но Исус се различава от тях, като по време на земното Си съществуване, подтикнат от огромна любов, предлага в дар на Отца собствената Си воля, всичко от Себе Си.

7 "Ето, идвам, за да изпълня, Боже, Твоята воля"

8 Това изречение ни дава възможност да разберем Исусовия живот и ни помага да уловим най-дълбокото му значение, златната нишка, която свързва различните етапи на житейския Му път -

9 детството, скрития живот, изкушенията, изборите, публичната дейност, до смъртта на кръста.

10 Във всеки момент, във всяка ситуация Исус търси едно единствено нещо: да изпълни волята на Отца Си. И това го направи изцяло, отхвърляйки всичко извън тази воля, дори най-привлекателни предложения, които не бяха в съгласие с нея.

11 "Ето, идвам, за да изпълня, Боже, Твоята воля"

12 Това Слово ни дава също и да разберем големия урок, към който се стреми Исус през целия Си живот.

13 т.е., че най-важното нещо е да изпълним не толкова нашата воля, колкото волята на Бог, да умеем да кажем „не” на самите нас, за да кажем „да” на Него.

14 Истинската любов към Бог не се състои в хубавите думи, мисли и чувства, но в послушанието на Неговите завети. Хвалебната жертва, която Той очаква от нас е даряването на най-интимното, което имаме, на това, което най-вече ни принадлежи: нашата воля.

15 "Ето, идвам, за да изпълня, Боже, Твоята воля"

16 Как ще живеем Думите за Живот през този месец?

17 Те са едни от Словата, които по-ясно показват колко много Евангелието е против течението на света, защото то се противопоставя на присъщото на човек желание да изпълнява своята воля, да следва своите инстинкти и чувства.

18 Това изречение е едно от най-дразнещите за съвременния човек.
Това изречение е едно от най-дразнещите за съвременния човек.

19 Живеем в епоха на прекалено издигане на човешкото Аз, на човешката свобода, на свободата като самоцел, на удовлетворението като реализация на човека, на удоволствието превърнато в критерий за личните избори и причината за щастието.

20 Знаем, обаче, до какви пагубни последици води такава култура.

21 Сега, на тази култура, основана върху осъществяването на собствената си воля, се противопоставя Исусовата култура, изцяло ориентирана към изпълняването на Божията воля, с прекрасните последствия, които Той ни обещава.

22 Ще се стараем да живеем тези Думи избирайки и ние Божията воля, както направи Исус и да превърнем Неговата воля в правило и подбуда за целия ни живот.

23 Ще се упътим към едно божествено приключение, за което ще бъдем вечно благодарни на Бог. Поради него ще станем светци и ще разпространим Божията любов в много сърца.

24 ”Ето, идвам, за да изпълня, Боже, Твоята воля“.
”Ето, идвам, за да изпълня, Боже, Твоята воля“. Киара Лубик, декември 1991 г. Думи за живот се превеждат на 92 езика и стигат до 14 милиона души по цял свят, издание на Движението на фоколарите.


Изтегли ppt "Думи за Живот август 2011."

Сходни презентации


Реклама от Google