Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

ДУМИ ЗА ЖИВОТ Април 2019.

Сходни презентации


Презентация по темата: "ДУМИ ЗА ЖИВОТ Април 2019."— Препис на презентация:

1 ДУМИ ЗА ЖИВОТ Април 2019

2 „Ако Аз, Господ и Учител, ви умих нозете, то и вие сте длъжни да умивате нозете един другиму.”  (Йоан 13:14)

3 Евангелист Йоан, спомняйки си за последните часове преживени с Исус преди смъртта Му, изтъква това, че Исус е умил нозете на учениците Си.

4 В древния Изток, миене на нозете беше знак на гостоприемство към гостенина, който е дошъл вървейки по прашни пътища. Обикновено този жест е бил направен от слугите.

5 Точно затова в първия момент апостолите не приемат Исус, техният Учител да направи това на тях, но Той им обяснява:

6 „Ако Аз, Господ и Учител, ви умих нозете, то и вие сте длъжни да умивате нозете един другиму.”  

7 С този толкова значителен пример, евангелист Йоан ни открива мисията на Исус: Той, Господ и Учител, е влязъл в човешката история, за да се срещне с всеки човек, за да ни служи и да ни доведе до това да се срещнем с Бог Отец.

8 Ден след ден, през целия Си земен живот, Исус се е раздавал за хората и сега се готви да даде за тях живота Си на кръста.

9 И точно в този момент предава на апостолите, като завещание, това, което най-много Му е присърце:

10 „Ако Аз, Господ и Учител, ви умих нозете, то и вие сте длъжни да умивате нозете един другиму.”  

11 Това е ясен и прост призив: всички можем да го разберем и веднага да го приложим в живота си, във всяка ситуация, във всяка социална и културна среда.

12 Християните, които познават откровението на Божията любов, чрез живота и думите на Исус, имат „дълг” към другите: да подражават на Исус, като приемат и служат на ближните, за да бъдат и те вестители на Любовта.

13 Като Исус: да обичаме с конкретни дела, а след това може нашият жест да бъде придружен и от думи на надежда и приятелство.

14 Нашето свидетелство ще има още повече ефект, ако обръщаме внимание на бедните, в духа на безвъзмездност, като отхвърляме поведението на угодничество пред тези, които имат власт и престиж.

15 Дори в сложни и трагични ситуации, които ни бягат от ръцете, има нещо, което можем и трябва да направим, за да допринесем за „доброто”: да задвижим ръцете си, без да очакваме възнаграждение, щедро и отговорно.

16 Освен това, Исус иска от нас да свидетелстваме за Любовта не само лично, всеки там където живее, а също като общност, като Божи народ, който има за основен закон взаимната любов.

17 „Ако Аз, Господ и Учител, ви умих нозете, то и вие сте длъжни да умивате нозете един другиму.”

18 След тези думи Исус продължава: „Защото ви дадох пример, да правите и вие същото, каквото Аз ви направих... Ако знаете това, блажени сте, кога го изпълнявате”.

19 Коментирайки това изречение от Евангелието, Киара Лубик написа: „(
Коментирайки това изречение от Евангелието, Киара Лубик написа: „(...) „Блажени сте..”.

20 Взаимното служене, взаимната любов, която Исус ни учи с този изумяващ жест, е едно от блаженствата, които ни посочва Исус.[...]

21 Как тогава да живеем това слово?

22 Подражаването, което Исус иска от нас не е в дословното повтаряне на Неговия жест, въпреки че той трябва винаги да бъде пред нас като светъл и несравним пример.

23 Да подражаваме на Исус означава да проумеем, че съществуването на нас християните има смисъл, ако живеем „за” другите, ако разбираме нашия живот като служба на ближните, ако поставим нашия живот върху тази основа.

24 Тогава ще сме направили това, което на Исус е най-много присърце
Тогава ще сме направили това, което на Исус е най-много присърце. Ще сме уцелили сърцевината на Евангелието. Ще бъдем наистина блажени.”

25 Текст от Екип „Думи за живот” Графика Анна Лолло със сътрудничеството
на отец Плачидо Д‘Омина (Сицилия, Италия) * * * Думи за живот се превеждат на 96 езика и стигат до 14 милиона души по цял свят, издание на Движението на фоколарите.


Изтегли ppt "ДУМИ ЗА ЖИВОТ Април 2019."

Сходни презентации


Реклама от Google