Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

Здравейте, деца! Аз, Граматиката, ви предлагам да се сприятелим,

Сходни презентации


Презентация по темата: "Здравейте, деца! Аз, Граматиката, ви предлагам да се сприятелим,"— Препис на презентация:

1 Здравейте, деца! Аз, Граматиката, ви предлагам да се сприятелим,
трудностите заедно да победим. Вместо да молиш мама: ,, Обясни ми!”, Аз ще ти обяснявам в истории, в рими... За трудните уроци по роден език все ще намирам някакъв трик. Ако моите задачи изпълняваш, ти в училище по – лесно ще успяваш. Ще станеш по – богат със знания! (Не давам лековати обещания). Каня те: бъди ми партньор в общуването!

2 ПОЛЗОТВОРНА РАБОТА! В света на граматиката да започнем пътуването!
Довери ми се, от граматиката не се бой! Хайде заедно: Аз, Граматиката, и ти, приятелю мой! Аз, Граматиката, ти пожелавам ПОЛЗОТВОРНА РАБОТА!

3 А, и тайна между нас да си остане. И помощничка си имам аз
А, и тайна между нас да си остане. И помощничка си имам аз. Аз отговарям само за думите, а звуковете и буквите са поверени на госпожа Фонетика. Но аз не мога без нея, защото нейните звукове и букви образуват моите думи. Г---жа Фонетика

4 Спомняте ли си, кои са моите повереници?
Звукове и букви

5 Задачата е трудна, но аз ще ти помогна.
Димитрия е гръцко име за жена, но само един звук ако променя, по по български то ще зазвучи. Аз зная. А досети ли се ти? Задачата е трудна, но аз ще ти помогна.

6 Но преди това нека си припомним какво знаете за звуковете и буквите.

7 Съгласните звукове с малкото глас Решиха: - Езикът крепи се на нас!
Спор Съгласните звукове с малкото глас Решиха: - Езикът крепи се на нас! Че гласните знаете шест са горките, две думички може от тях да стъкмите Подскочиха гласните: - Вярно сме шест! Езикът без нас ще е просто злочест! Какво ще му фъфлите вие самички? Без нас невъзможни са думи и срички! И точно тогава долитна писмо... Отвори се то... Занарежда само: Е, хайде, смирете се! Спорът е жалък! Значими сте всичките! Брат ви - Ер Малък

8 Защо Ер Малък пише писмо, а не изказва мнението си
Кой е прав в този спор? Защо Ер Малък пише писмо, а не изказва мнението си на глас? Избери. Защото е малък и няма да го изслушат. Защото е само буква без собствен звук. Защото с писмо общуването е по-официално.

9 Свържете със стрелки буквите
със съответната група Гласни звукове Образец Съгласни звукове И Т Ю Букви

10 Разпредели думите в две групи
яла няма лято юни змия дюля пяла яма ято дюни земя ютия Разпредели думите в две групи я, ю означават два звука я, ю означават един звук ____________________ ____________________ пяла яла няма яма ято лято юни дюни змия земя ютия дюля

11 и или й йо или ьо ш или щ пе_ка ве_ка кра_ ма_ка пе_те г__л __д
и или й йо или ьо ш или щ пе_ка ве_ка кра_ ма_ка пе_те г__л __д фот__йл __вко Сто__ но_та ло_ тъ_а _ило _урец

12 Подчертай едносричните думи. Раздели останалите на срички за
огън, слънце, град, тротоар, кълбо, пея, кукувица, пръст Подчертай едносричните думи. Раздели останалите на срички за пренасяне. слънце – слън-це тротоар – тро-тоар, трото-ар кълбо – къл-бо кукувица – ку-кувица, куку-вица, кукуви-ца

13 Свържи думите със звуковия модел
чекмедже Тунджа маджун Когато с буквосъчетанието дж е отбелязан един звук в думата, при пренасяне на думата буквите д и ж не се разделят Пример: чекме- дже

14 Запиши отговора на гатанката. Подреди подчертаните думи по
Трийсет знака! Който ги изучи, като с ключ веднага ще сполучи приказно сандъче да отключи! Що е то? Лъчезар Станчев Запиши отговора на гатанката. Подреди подчертаните думи по азбучен ред. веднага, знака, изучи, ключ, отключи, сандъче, сполучи

15 Спомняте ли си задачата
на г-жа Фонетика за Димитрия? Димитрия е гръцко име за жена, но само един звук ако променя, по по български то ще зазвучи. Аз зная. А досети ли се ти?

16 Ето и нейните подсказки.
Тя обеща да ви помогне. Ето и нейните подсказки. Запиши всички звукове ( а не букви) в името на Димитрия. 2. Провери еднакъв ли е броят на звуковете и на буквите в думата. 3. Внимавай: кой от звуковете ще замениш, за да получиш българското женско име. Запиши го! Работи в работния лист!

17 Провери! Димитрия Димитрийа Димитрина

18 БРАВО! Справихте се отлично!

19 Лидия Ганева СОУ ,, Христо Ботев” гр. Разград


Изтегли ppt "Здравейте, деца! Аз, Граматиката, ви предлагам да се сприятелим,"

Сходни презентации


Реклама от Google