Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

Сричка. Ударение 2 клас.

Сходни презентации


Презентация по темата: "Сричка. Ударение 2 клас."— Препис на презентация:

1 Сричка. Ударение 2 клас

2 п Сричката е част от думата, която се изговаря самостоятелно. Броят на сричките се определя от броя на гласните в думата. Произнесите слово «белка». Сколько частей в слове? Назовите первую и вторую часть слова. ка те ри ца

3 Ръце няма, а да строи може.
ЗАГАДКИ Ръце няма, а да строи може. пти ца

4 Във водата плува, а суха остава.
гъс ка

5 Гласен звук може да образува и сам сричка.
пи а но

6 Ако го нямаше, не бихме могли да говорим.
зик

7 НАПРАВЕТЕ ОТ СРИЧКИТЕ ДУМИ
меч чай сла та зай джу ка че вей дже вейка славей мечта чайка чайче зайче джудже чета мечка

8 УДАРЕНИЕ / ро за Една сричка в думата се изговаря с по-голяма сила на гласа. Тази сречка е ударена. В думата има само една ударена сричка.

9 / вра та

10 / ба ра бан

11 / / мо ми че мом че

12 ПРОЧЕТЕТЕ ДУМИТЕ / / па ра па ра / / въл на въл на

13 Прочетете гатанката. Върху коя сричка пада ударението в найния отговор?
С мотор и колела- съвсем не е кола! С криле е като птица, лети, но не е птица! Що е то? / /САМОЛЕТ/

14 Поздравления! Справихте се чудесно!


Изтегли ppt "Сричка. Ударение 2 клас."

Сходни презентации


Реклама от Google