Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

Трудните звукове и букви

Сходни презентации


Презентация по темата: "Трудните звукове и букви"— Препис на презентация:

1 Трудните звукове и букви

2 Да си припомним! щ -7 ? звука -6 ? букви щъркел

3 С буква щ се пишат звуковете ш и т,
когато са един до друг Извадете думите с разлика между изговор и правопис. Определете броя на звуковете и буквите. Сняг се сипе на парцали. Щърков сняг. Последен сняг. Ах, перца ли, писъмца ли праща щъркел дългокрак! праща - 5б., 6зв. щърков - 6б., 7зв. щъркел - 6б., 7зв.

4 Кои букви са пропуснати? Препишете текста правилно,
красиво и четливо. Щ ш ш ш Обу си .урчо боту.ки от две опа.ки на кру.ки, па тръгна .урчо, замина за мраве.ката градина. Щ ш ПРОВЕРЕТЕ!

5 я ю Да си припомним! В началото на думата и след гласен
звук - два звука. юнак пояс След съгласен звук - един звук. мляко люлка

6 Свържете думите с техните модели

7 Открийте думите, които се пишат с буквите Ю и Я.
Препишете ги в тетрадките си. ютиязавойантеналилиякаютаяхта люлякпоройухотюленпаякморяк Проверете! ютия лилия каюта яхта люляк тюлен паяк моряк

8 Да си припомним! йо ьо ь В началото на думата и след гласен звук.
След съгласен звук. ь Буква без звук.

9 йо ьо Имало някога две локомотивчета. Те
все спорели кое вагонче на кого е. Да им помогнем да си разпределят вагончетата. йо ьо

10 йо ьо йод Сто.. Вал.. ..рдан Ван.. шоф..р ма..р фриз..р Кол.. ..нко
бокс..р ..нко ра..н

11 Да си припомним! ДЖ ? звука Две букви - ? букви един звук. джип
ДЗ ? букви дзън

12 ДЖ и ДЗ са изпаднали от думите. Помогнете им да си намерят местата.
Добру..а ман..а ..инси ..ънкам ..об дж дз тен..ера ..унгла ..анка ..ър ..ип

13 От текста извадете думите, при които има разлика между броя на буквите
От текста извадете думите, при които има разлика между броя на буквите и броя на звуковете. Братче и сестриче -Аз забравих, Звезданке! Дядо Коледа даде и твоя подарък. И той пъхна в ръцете и белия пакет. За себе си задържа само книжката с пъстрите корици. Очите на момиченцето блеснаха от радост. Петьо и Звездана тръгнаха щастливи за дома.

14 Изготви: Лидия Ганева СОУ ,, Христо Ботев" гр. Разград


Изтегли ppt "Трудните звукове и букви"

Сходни презентации


Реклама от Google