Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

Федерална Република Германия

Сходни презентации


Презентация по темата: "Федерална Република Германия"— Препис на презентация:

1 Федерална Република Германия
Географски преглед История на Германия Държавно-политическо устройство, държавни символи и социална система Икономика Образователна система Население и религия Език и култура Туристически ресурси

2 Местоположение, граници, големина Релеф Климат Водни ресурси
Общи сведения за Германия: географско положение, релеф, климат, водни ресурси Местоположение, граници, големина Релеф Климат Водни ресурси

3 Местоположение. Граници. Големина
една от най-големите европейски държави, лежи в централна Европа. Територия кв. км. Общата дължина на границите е 3758 км. От север на юг разстоянието по въздух е 879 км, а от запад на изток км. На север и юг страната има естествена граница - Северно и Балтийско море на север и Алпите на юг. Граници: Дания – на север, Белгия, Холандия, Люксембург и Франция- на запад, Полша и Чехия- на изток, Австрия и Швейцария- на юг.

4 Релеф В северната част - равнинен: морски брегове, езера, обширни поля, хълмисти възвишения и низини. Най-ниската точка е Нойендорф-Захзенбанде – 3,53 м под морското равнище. На крайбрежието на Северно море почти липсват плажове. Бреговете са с тъмен кафеникав цвят, тинести и морето ги залива по време на прилив. Разликата в нивото на морското равнище между прилив и отлив е 3,5 м. Балтийското море е вътрешно море, поради което приливите и отливите са много по-слабо изразени.

5 Релеф В централната част - гористите местности, хълмисти територии и ниски и средно високи планини, планински куполи и вериги, котловини, речни долини и проломи. Харц, Тевтобургската гора, планините Рьон и Тюрингер Валд, планинските масиви Айфел, Хунсрюк, Шварцвалд, Баварската планина - лесно проходими . На юг – Алпите. Най-високият връх е Цугшпице – 2962 м. Той е най-ниският в сравнение с планинските първенци на Австрия (Гросглокнер – 3798 м.) и Швейцария (Дюфур – 4634 м.).

6 Климат Умерено-континентален климат
Климатът на Балтийско море е по-мек в сравнение с Крайбрежието на Северно море. Топлото течение Гълфстрийм прави зимите в Западна Германия по-меки от тези в Източна Германия. Отделни климатични зони - в Горна Бавария и планината Харц.

7 Водни ресурси Няколко големи плавателни реки, много от тях са свързани по между си с плавателни канали. Текат от юг на север и се вливат в Северно море, Балтийско море и Атлантическия океан. Дунав е единствената голяма европейска река, която тече от запад на изток. Трите най-важни реки са: Елба, Дунав и Рейн. Река Рейн е един от най-важните корабоплавателни пътища за транспорт на товари в Европа От Шварцвалд извира Дунав. Каналът Рейн - Майн - Дунав в Германия (1991 г.) - част от транс-европейски воден път от най-голямото световно пристанище Ротердам на Северно море до Черно море с обща дължина от 3500 км. Най- големите езера са Бодензее (539 кв. км.), Мюриц (110 кв. км.) и Химзее (82 кв. км.).

8 История на Германия Първи немски райх. (Свещена римска империя на германската нация) 2.II.962г. – 6.VIII.1806г Дата на основаване на Германия -2.II.962 г (Ото I, източно-франкски крал, е коронясан за император в Рим). Силно децентрализирана държава, обединяваща няколко стотин различни по религия, език, култура и степен на самостоятелност териториално-държавни образувания. Начело на империята стои император, княжествата са автономни самостоятелни държави. Всяко княжество има право да сече монети, да събира данъци и налози. Политическата децентрализация Реформация - началото на XVI в. Идеолог Мартин Лутер и основоположник на протестантската Реформация отхвърля авторитета на папата и неговите решения, каноните на църковните събори и основава нова църква, базирана на нова духовна ценностна система. На 31.X.1517 г. е основана Лутеранската църква. Мартин Лутер превежда Библията от латински на говоримия немски език,

9 Втори немски райх. г. През Средновековието кралства и градове-държави. Разрушаване на феодалните отношения в Германия (след Фр. бурж. рев.) и се зараждат нови, капиталистически отношения. Вторият райх, (Германска империя), е създаден на г. във Версай след загубата на Франция във Френско-пруската война. Ролята на Ото фон Бисмарк, най-изтъкнатият немски държавник през XIX в. и райхсканцлер от 1871 до 1890 г. Крах след Първата световна война (1914г.-1918г.). Абдикация.

10 Ваймарска република 1918 -1933 г. Ваймарска конституция (1919 г.)
Германия е буржоазна парламентарна република. Всеки гражданин, който е навършил 20-годишна възраст, има право да гласува. строго пропорционална избирателна система. избори за Учредително събрание - Ваймар. Начело на държавата - президент със седемгодишен мандат и много права – може да назначава и уволнява министър-председателя, както и да издава укази, които имат силата на закон и не минават през парламента. През 1933 г. Хитлер налага пълна диктатура. Нацистите за ограничаване демократичността на Конституцията, унищожават демократичната система.

11 Трети немски райх. 1933 – 1945г. Германската националсоциалистическа партия - единствената партия в Германия. Принцип на фюрерството еднопартийна държава Фашизмът - радикална, авторитарна, и националистическа политическа идеология култ към силата и мъжествеността, обещания за защита интересите на нацията, за „чиста раса“. органите за надзор и терор Преследването на евреите (6 милиона евреи загиват)

12 Германия след Втората световна война.
Четири окупационни зони, а столицата Берлин – четири сектора. 23.V.1949 г. - основана ФРГ със столица Бон. 23.X.1949 г. съветската окупационна зона се превръща в ГДР - със столица Източен Берлин. Източен и Западен Берлин. След 1952 г. ФРГ изживява голям икономически растеж, плана Маршал (1948 – 1951 г.). ГДР - икономически трудности. г около 2,7 милиона източно германци бягат в Западна Германия. ГДР затваря своите граници към ФРГ и ги охранява със сила. На 13.VIII.1961 г. започва строителството на Берлинската стена.

13 Берлинската стена Голяма част от стената е построена за една нощ на 12.VIII.1961 г. Строителство г. Височина 3,6 м., дълж. 155 километра, с 302 наблюдателни кули и 20 бункера; охрана 7 отряда с по 1000 – 1200 човека. Берлинската стена – съоръжение от две стени. Между тях - наблюдателни кули, пазачи, кучета, оръжия и боеприпаси. Много опити за бягство: 70 тунела са прокопани под стената. масовото бягство по тунел, дълъг 149 метра, полет с делтаплан, загиват общо 239 души, а над 260 са ранени. Над 5000 души са успели да избягат в Западен Берлин, част от тях (около 600) войници, охраняващи границата.

14 Разделение ФРГ и ГДР През 70-те години канцлерът на ФРГ Вили Бранд - опит за сближаване с източноевропейските комунистически държави. Епоха на студената война Реформаторска политика на Михаил Горбачов През есента на 1989 г. Унгария отваря границата си към Австрия. В Лайпциг, Дрезден и други големи градове - масови демонстрации с искания за свобода на словото, на пътуванията и за свободни избори. Водачът на ГДР Ерих Хонекер е принуден да напусне властта през октомври. 9. XI.1989 г. границите са отворени и позволяват на своите граждани да влязат в Западен Берлин. Обединението 3.X.1990 г. „ден на германското единство“ и национален празник на Обединена Германия

15 Държавно-политическо устройство
5 основни принципа : Германия е република, демокрация, федерална, правова и социална държава. Основният закон на ФРГ е създаден през 1949 г. гарантира всеобщо равно избирателно право за лица, навършили 18 години, а на изборите за местна власт гласуват лица, навършили 16 години. правото на свободен избор на вероизповедание, на свободно изразяване на мнение, на свободно придвижване и неприкосновеност на личното имущество, правото на свободно сдружаване, тайна на личната кореспонденция, свободен избор на професия и защита срещу принудителен труд, отказ от военна служба по етично-морални причини.

16 Президентска институция
Германия е федерация на 16 провинции, всяка със собствена конституция, парламент, наричан Ландтаг, и правителство. Федералният президент. Той се избира от специално свикано федерално събрание (1000 души). Тайно гласуване. Президентът се избира за срок от 5 години и има право на два последователни мандата Той е надпартиен и притежава ограничена политическа власт, представителни функции. Президентът представя страната в чужбина, назначава правителството по предложение на канцлера, съдиите и висшите държавни чиновници, подписва законите, преди да влязат в сила, има право да амнистира. Няма право на вето, каквото имат например американския и други президенти. Не е главнокомандващ на въоръжените сили. От 19.III.2017 г. федерален президент е Франк Щайнмайер.

17 Парламент Парламентът - върховен законодателен орган.
Състои се от две палати: Бундестаг (Bundestag) и Бундесрат (Bundesrat). В Бундестага заседават около 600 депутати. свободни и тайни избори за период от 4 години. В Бундесрата има 69 места. Представлява 16-те провинции за срок от 4 години. 3 до 6 депутати за всяка провинция. Централен орган на изпълнителната власт е федералното правителство, начело с федерален канцлер. Министрите се назначават от президента по предложение на канцлера. Канцлерът определя броя на министрите и сферата на тяхната компетентност.

18 Държавни символи Национално знаме - три хоризонтални ивици черна, червена и златна Утвърдено през 1919 г. По време на Третия райх -за държавен флаг е използвано знамето на НСП - бял кръг и черна свастика на червен фон. През 1949 г., когато е приета новата Конституция, като национален символ е възстановен националният флаг от 1919 г.

19 Германският герб и химн
Герб: щит с изобразен черен орел с червени нокти върху златно поле. Един от най-старите държавни символи в света. От времето на Карл Велики, който пренася през 800. г. орела като символ на Римската империя във франкската държава. Химн: Текстът е създаден през 1841 г. от поета Хофман фон Фалерслебен. По време на Третия райх е изпълнявана и от националсоциалистите. След 1945г. първата строфа на текста („Deutschland, Deutschland über alles, über alles in der Welt…. Германия, Германия над всичко, над всичко в света…..“) е много дискутирана. Известно време химнът се изпълнява само като музика и без текст. През 1991 г. е прието да се изпълнява само третата строфа от текста.

20 Социална система Германия разполага с една от най-широкообхватните социални мрежи. Около 27% от БВП се отделят за обществени социални услуги. 100-годишна традиция Днес всеки, който е назначен на работа и печели повече от 450 евро на месец, е част от системата за социално осигуряване и може да се възползва от различни социални фондове. Платеният отпуск за отглеждане на малко дете продължава месеца и възлиза на 2/3 от месечното възнаграждение, но не по-малко от 300 и не повече от 1800 евро. От 2015 г. семействата получават по 188 евро за първо и второ дете, 194 евро - за трето и 219 евро – за всяко следващо. „Пенсия за майчинство“. Тя изразява признание за грижите, полагани от майките за деца, родени преди 1992 г. Около 9,5 милиона майки (и някои бащи) след пенсионирането си получават по 300 евро на дете на година. Ниска безработица (2018 г. е 5,2%) Дуалният модел на професионално обучение в средното образование. От 1.I.2017 г. минималната почасова ставка за положен труд възлиза на 8,84 евро.

21 Административно устройство
Принципът на федерализма Германският въпрос Провинции днес: 16, 10+6 Берлин, Хамбург, Бремен Ханзейски градове: Любек, Хамбург, Бремен, Росток, Висмар, Люнебург

22 Икономика Германия е е член на Европейския съюз, Еврозоната и Шенгенското споразумение „двигателят на Европа“. Изключително добре развита икономика, иновативна, ориентирана към износ peĸopднa зaeтocт, пo-гoлямa cигypнocт нa paбoтнитe мecтa, yвeличaвaнe нa peaлнитe зaплaти и ниcĸи paзxoди пo зaeми.

23 Промишленост.Индустриални райони .
Три големи стопански района: Северозападният район Кьолн и Хамбург са центрове на корабоплаването, самолетостроенето и медиите. Специализиращи отрасли са енергетиката, металургията и машиностроенето. В северозападния район се намира старият индустриален център Рур. Днес в Северен Рейн-Вестфалия успоредно с металургията и тежката промишленост се развиват машиностроене, автомобилна индустрия (заводите Форд), производство на изкуствени влакна, бои, цимент, сферата на услугите, медийният сектор. Традиционните въгледобивни и металодобивни гиганти „Тисен“, „Круп“, „Хьош“, „Манесман“ се преориентират и разнообразяват своето производство. Около половината от 100-те най-големи немски фирми имат своето седалище в Северен Рейн-Вестфалия.

24 Индустриални райони В южния район - финансовата мощ на държавата и новите отрасли на промишлеността. автомобилостроене. След Втората световна война Бавария от предимно аграрна провинция се превръща в център на услугите и високите технологии. Към това се добавят машиностроене (заводите МАН) и автомобилна индустрия (БМВ). В провинцията има стотици пивоварни, които произвеждат известни марки бира. По-големи индустриални центрове - Франкфурт на Майн (финанси и банково дело), Мюнхен и Щутгарт (високи технологии, автомобилостроене), Карлсруе и Нюрнберг. Източният район се намира върху територията на бившата ГДР. Главни центрове - Берлин, Лайпциг, Дрезден и Потсдам. отстъпва по икономическа мощ. стабилна и устойчива тенденция на догонване и изравняване на икономическото състояние и стандарта на живот.

25 Отрасли Машиностроенето. Тежко машиностроене -в Рурска област; машини и оборудване за металургията и добивната промишленост (Кьолн, Дюселдорф), двигатели с вътрешно горене (Кьолн). Автомобилостроенето. 800 000 заети. Фолксваген (Волфсбург), БМВ (Мюнхен), Даймлер-Крайслер (Щутгарт, Манхайм), Ауди (Инголщадт), Порше и Опел Електротехническото и електронно машиностроене - Сименс, Телефункен, Бош. Медицинското и оптическо приборостроене (Карл Цайс в Йена както и центровете Щутгарт, Мюнхен, Нюрнберг, Берлин). Химическата промишленост –структуроопределяща. 10% от общата икономическа продукция: торове от калиеви соли, сярна киселина, пластмаси, изкуствени влакна. Фирмите Байер, BASF, Хьохст Био-, нано- и високите технологии Транспорт– с над км магистрали . Intersity 280 км/ч. Плавателни канали. Килски канал. Най-голямото по товарооборот пристанище е Хамбург, а най-голямото речно пристанище – Дуисбург. Най-големият летищен комплекс с около 60 милиона пътници годишно е Франкфурт на Майн. Германия - световен търговски и финансов център.

26 Образователна система
Образованието в обществените училища е безплатно. Децата тръгват на училище на 6-годишна възраст. Задължително е посещаване на училище до 18-та година. Основното образование започва в първи клас и продължава 5 или 6 години. След това учениците избират между няколко различни типа училища, в зависимост от това, дали искат да усвоят професия или да следват по-късно в университет. Професионалните училища са с продължителност 2 или 3 години. Обучението в тях се осъществява по т.н. дуална система за професионално обучение- в училище и в предприятие.

27 Висше образование Университетите в Хайделберг, Фрайбург, Гьотинген, Техническият университет в Мюнхен, Берлинският свободен университет и много други. Най-старият университет е Хайделбергският, основан през 1386 г., а най-големият е Мюнхенският с около студенти. Съществуват 355 официално признати институции за висше образование. Университетите и колежите предлагат повече от бакалавърски и магистърски програми.

28 „Учене през целия живот“
Volkshochschule (VHS) - около 900 образователни центрове (около 18 милиона учебни часа през 2017 г.), курсове с продължителност между 1 и 15 седмици за лица над 16 г. в различни области Гьоте-Институт - изучаването на немски език в чужбина и подпомага международното културно сътрудничество. Тя се развива вече 60 години в над 90 държави

29 Население и религия 82,5 милиона.
Средната гъстота на населението човека на кв. км. В Северен Рейн-Вестфалия средната гъстота на населението е около 523 души на кв. км, а в Мекленбург-Предна Померания – само около 71. Средната продължителност на живота при мъжете е 77 години, а при жените – 82 години и е над средните стойности за света. (За сравнение в България: мъже - 71,2 г., жени - 78,2 г.)

30 Основните тенденции за демографското развитие
ниска раждаемост, отрицателен естествен прираст, растяща средна продължителност на живота и застаряване на населението. отрицателен естествен прираст - в най-драматичните моменти от своята история: по време на Първата ( г.) и след Втората световна война ( г.). От 1972 г. обаче има устойчива отрицателна тенденция, като стойностите се движат между -0,3 и -2,4 на хиляда жители.

31 Етническото разнообразие
Първите мигранти „гастарбайтери“- от Южна Европа – първоначално от Италия, последвани през 60-те години от гърци, испанци, португалци и турци. през 70-те години последва втора голяма мигрантска вълна от Турция. След разпадането на Съветския съюз в страната - и изселници от там. Мигрантската криза през 2015 г. - около души от Сирия, Афганистан, Иран и други страни.

32 Религия Най-големите религиозни групи са католици и евангелисти. Германия е люлката на Реформацията, започната от Мартин Лутер в началото на XVI век. В момента протестантството и католицизма имат равно влияние. 64,2% християни (31,4% – католици, 30,8% – протестанти, 2% – православни), атеисти – 29,6%, мюсюлмани – 4% -5% и други.

33 Език Официалният език в Германия е немският и е един от 10-те най- говорени езици в световен мащаб. Немски се говори от повече от 120 милиона граждани на Австрия, Германия, Швейцария, Люксембург, Лихтенщайн и в части от Белгия, северна Италия и източна Франция. Заедно с английския и френския той е официален работен език в ЕС и се изучава като чужд език в много страни. Около 20 милиона изучават немски в училища, университети и езикови школи в целия свят. 15 милиона от тях – в Европа.

34 Произход и диалекти Принадлежи към групата на индоевропейските езици и е един от общо 15-те германски езици. Наименованието Deutsch произлиза от древногерманската дума þeuðō (Volk) и означава народ, принадлежащ на народа. Три периода в развитието на езика: старонемски ( г.), среднонемски (1050–1350 г.) и нов горнонемски (след 1350 г.). Преводът на Стария завет от немския теолог Мартин Лутер през 1545 г. Книжовният немски се нарича Hochdeutsch. диалекти и наречия. севернонемски, среднонемски и горнонемски (швабски, баварски, алемански диалект). Влиянието на английския език става все по-силно. Иронично се говори за Denglisch (Deutsch+Englisch).

35 Култура Федерализмът и културна самостоятелност .
Литература. Страната е известна като “das Land der Dichter und Denker”. Театър. Около 140 обществени (държавни, градски театри и местни сцени) и 220 частни театри. Музика. 130 оперни, симфонични и камерни Лудвиг ван Бетовен,Йохан Себастиян Бах, Георг Фридрих Хендел, Георг Филип Телеман, Менделсон, Брамс, Роберт Шуман, Рихард Вагнер. Архитектура. Катедрали, манастири, замъци, кметства, крепости и т.н. В тях са представени романският стил, готика, барок. Ваймар, Щралзунд, Шверин , Квендлинбург, Хамбург. Най-ценните паметници от епохата на Ренесанс са в Дрезден, Берлин, Потсдам, Ваймар , Гьорлиц. 6 250 музея. Дойчес музеум в Мюнхен музеят на порцелана в Дрезден, дворците Нойшванщайн и Нимфенбург в Бавария, Сан Суси в Потсдам.


Изтегли ppt "Федерална Република Германия"

Сходни презентации


Реклама от Google