Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

Бойка Сашева Александрова

Сходни презентации


Презентация по темата: "Бойка Сашева Александрова"— Препис на презентация:

1 Бойка Сашева Александрова
животът в Черно море /Урок за нови знания/ Бойка Сашева Александрова СОУ “ Н.Й. Вапцаров”, с. Дреновец

2 Съдържание 1. Общо представяне. 2. Цели и задачи
3. Растения и животни в крайбрежната зона. 4. Растения и животни в открити води. 5. Критерии за оценка. 6. Заключение.

3 Цели и задачи Да се запознаят учениците с морето като вид воден басейн. Да се изградят умения за сравняване с особеностите на изучавани вече- блата и реки. Да се усвоят знания относно условията на живот и характерните обитатели. Да се възпитава природозащитно поведение и съзнание. Точност при изпълнението на задачите с компютърните системи. Умело използване на информационните технологии.

4 Представяне Темата ще ви помогне да се запознаете с характерните особености на Черно море, с условията за живот в крайбрежната зона и в открити води. Ще разберете кои животни са под закрила на Закона за защита на природата.

5 Черно море- характерни особености
Черно море е голям воден басейн, в който се вливат много реки. Водните басейни, които съдържат голямо количество соли, се наричат соленоводни.Черно море е соленоводен басейн.В него живеят около 1500 вида животни.От тях в нашите води се срещат 140 вида. На дълбочина под метра липсва кислород, поради което там няма живот.

6 Растения в крайбрежната зона
Растения в крайбрежната зона В крайбрежната зона, докъдето достига светлина, се срещат водорасли, прикрепени към дъното. В най- плитките места растат зелените водорасли.На по- голяма дълбочина се срещат кафявите водорасли. На още по- голяма дълбочина растат червените водорасли.

7 Животни в крайбрежната зона
По пясъка на плажовете пълзят различни морски раци.Там се срещат и два вида медузи- ушата и белодробна. Големи струпвания образува черната мида, нейното месо е много вкусно. Срещат се и много охлюви. Един от тях е рапанът.Той е хищен охлюв. Пренесен е в Черно море полепнал по корабите и се размножил много бързо.

8 1.Запишете в две колонки растенията и животните от крайбрежната зона на Черно море растения животни ……………… ………………….. ……………… ………………….. ……………… ………………… Всички организми във водните басейни са тясно свързани помежду с хранителни взаимоотношения. Направете една хранителна верига на животните ,обитаващи Черноморието.……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

9 Растения в откритите води
Растения в откритите води Водорасли има и в откритите води. Там те не са прикрепени и плуват свободно по повърхността на водата.

10 Животни в открити води На стада в откритите води на Черно море се срещат скумрия, сафрид, паламуд.Всички тези риби са добри плувци,за което им помага формата на тялото им- вретеновидна и торпедовидна.

11 В Черно море живеят и някои видове бозайници.
Тюлени. В Черно море са останали много малко тюлени.Те имат вретеновидно тяло, къси крака, превърнати в плавници.Задните им крака, обърнати назад,са главните органи на движението.

12 делфини Делфините живеят в откритите води на нашето Черноморие.Достига дължина над 2 метра.Муцуната му е удължена като клюн. Делфините проявяват привързаност към хората.Поддават са на сложна дресировка.В много страни се създават изкуствени делфинариуми. У нас такъв има в гр. Варна.

13 Делфинариум- Варна

14 Критерии за оценка При оценяване постиженията на учениците съществено значение има устната проверка въз основа на представените илюстрации. Оценява се точността при работата с компютърните системи.

15 Да пазим чисти водните басейни,за да не допуснем това. 
заключение Да пазим чисти водните басейни,за да не допуснем това. 


Изтегли ppt "Бойка Сашева Александрова"

Сходни презентации


Реклама от Google