Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

„Устойчив риболов в Черно море с „ 25 юни гр. Констанца, Румъния

Сходни презентации


Презентация по темата: "„Устойчив риболов в Черно море с „ 25 юни гр. Констанца, Румъния"— Препис на презентация:

1 „Устойчив риболов в Черно море с „ 25 юни гр. Констанца, Румъния
Кръгла маса на тема: „Устойчив риболов в Черно море с „ „Дребномащабният риболов, сегмент от риболова в България и Румъния в Черно море “ 25 юни гр. Констанца, Румъния

2 Що е то дребномащабен риболов-Критерии, докладване на стоварванията, ННН риболова Д-р Йордан Господинов- Председател на Консултативния Съвет за Черно Море (КСЧМ)

3 Български и Румънски флот в черноморе
Република България притежава 1868 бр. риболовни съда към Лодките до 12 метра дължина са 1776 бр. Активният дребно мащабен флот е 1107 риболовни съда, които за 2018 г- са уловили кг., което е 30,3% от общият улов Република Румъния притежава 167 бр. риболовни съда към 2016. Дребно мащабният флот е 143 бр. риболовни съда, които за 2018 г- са уловили кг., което е 23,81% от общият улов

4 Общоприето разбиране за ДМРФ в България и Румъния
За Р България според ИАРА Дребно мащабен крайбрежен риболов означава риболов извършван от риболовни кораби с обща дължина под 12 метра, които не са съоръжени с влачещи риболовни уреди. За Р Румъния според АМПА ?

5 Критерии за определяне на дребномащабният риболов
Дължина на риболовният съд. Колко?-6, 10 или 12 метра дължина; Район на плаване. Колко?-2 мили, 3 мили, 20 мили; Времетраене на риболова-Колко?-до 4 часа, до 24 часа или повече; Мощност на двигателя. Колко? Екипаж. Колко?-до 2 човека, повече; Риболовни уреди?-Какви по вид? Колко на брой?-стационарни, плаващи, потопяеми, влачещи; Уреди за наблюдение. Какви; Начин на докладване. Как?-чрез мобилно приложение, с СМС, дневник или други; Контрол и мониторинг на риболова-как, кой?

6 Флот кораби по сегменти
0-6 метра БГ-653 бр. РО-18 бр. 6-12 метра БГ-1123 бр. РО-125 бр. 12-18 метра БГ-64 бр РО-19 бр. 18-24 метра БГ-17 бр РО-1 бр. 24-40 метра БГ-11 бр РО-4 бр. Общо БГ-1868 бр. РО-167 бр.

7 Черноморски флот-улови за 2018
Брой на регистрираните кораби : България регистрирани съда. Улови кг. Румъния 167 риболовни съда. Улови кг.

8 Улови по видове БГ, РО Цаца/шпрот БГ 3 187 791 кг РО 32 004 кг
Цаца/шпрот БГ кг РО кг Рапана БГ кг РО кг Атерина БГ кг РО 58 кг Бяла пясъчна мида БГ кг РО кг Калкан БГ кг РО кг Карагьоз БГ кг РО кг Лефер БГ кг РО кг Морска лисица БГ кг РО кг Морски кефал БГ кг РО кг Паламуд БГ кг РО кг Сем Попчета БГ кг РО кг Сафрид БГ кг РО кг Хамсия БГ кг РО кг Черна морска мида БГ кг РО кг Черноморска барбуня БГ кг РО кг Черноморска бодлива акула БГ кг РО 512 кг Черноморски меджит БГ кг РО кг Пясъчна скарида БГ 991 кг РО 1879 кг Общо видове уловени БГ 35 вида РО 16 вида

9 Използвана литература :
Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури АМПА Румъния Доклад от ОС на АПРП БГ ФИШ-2018 г. други

10 Социален и икономически ефект от риболова
Р България има 55 предприятия от които 23 са в района на Черно море и стоварените улови осигуряват работа на няколко хиляди работника. Р Румъния предимно в риболова и търговията са заетите лица.

11 Благодаря за вниманието!

12 ЕМС- европейска морска стратегия
МО- морски отпадъци

13 ЕМС- европейска морска стратегия
МО- морски отпадъци

14

15

16

17 Въпроси?


Изтегли ppt "„Устойчив риболов в Черно море с „ 25 юни гр. Констанца, Румъния"

Сходни презентации


Реклама от Google