Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

изготвил: Татяна Димитрова І СОУ ”Свети Седмочисленици” град Търговище

Сходни презентации


Презентация по темата: "изготвил: Татяна Димитрова І СОУ ”Свети Седмочисленици” град Търговище"— Препис на презентация:

1 изготвил: Татяна Димитрова І СОУ ”Свети Седмочисленици” град Търговище
ФРАЗЕОЛОГИЗМИ изготвил: Татяна Димитрова І СОУ ”Свети Седмочисленици” град Търговище

2 Какво е значението на израза на топа на устата
А) девизът на барон Мюнхаузен Б) военна заповед В) вид смъртно наказание Г) неблагоприятно положение изготвил: Татяна Димитрова І СОУ ”Свети Седмочисленици” град Търговище

3 Какво е значението на израза да откриеш Америка
А) да пътуваш до Чикаго и назад Б) да преоткриеш нещо известно В) да емигрираш зад океана Г) да разбереш американския начин на живот изготвил: Татяна Димитрова І СОУ ”Свети Седмочисленици” град Търговище

4 Какво е значението на израза крайъгълен камък
А) място за произнасяне на речи Б) камък в основата на строеж В) основно положение Г) съоръжение по древноримските пътища изготвил: Татяна Димитрова І СОУ ”Свети Седмочисленици” град Търговище

5 Какво е значението на израза синя кръв
А) благороден произход Б) наследствено заболяване В) изкуствена кръв Г) тип характер изготвил: Татяна Димитрова І СОУ ”Свети Седмочисленици” град Търговище

6 Какво е значението на израза зъл гений
А) подбудител към зло Б) неуспял талант В) злосторник Г) престъпник изготвил: Татяна Димитрова І СОУ ”Свети Седмочисленици” град Търговище

7 Какво е значението на израза крокодилски сълзи
А) безсмислен плач Б) сълзи на облекчение В) очна болест Г) лицемерно съчувствие изготвил: Татяна Димитрова І СОУ ”Свети Седмочисленици” град Търговище

8 Какво е значението на израза обетована земя
А) обработваема земя Б) земен рай В) вилна зона Г) плажна ивица изготвил: Татяна Димитрова І СОУ ”Свети Седмочисленици” град Търговище

9 Какво е значението на израза костелив орех
А) нещо безсъдържателно Б) проклета жена В) силен човек Г) неразрешима задача изготвил: Татяна Димитрова І СОУ ”Свети Седмочисленици” град Търговище

10 Какво е значението на израза обица на ухото
А) украшение на пънкар Б) поука В) незначителна дрънкулка Г) поръчение изготвил: Татяна Димитрова І СОУ ”Свети Седмочисленици” град Търговище

11 Какво е значението на израза барабар Петко с мъжете
А) човек, който се хвали Б) човек, който рано е израсъл В) човек, който се захваща с непосилна работа Г) човек, който обича да се шегува изготвил: Татяна Димитрова І СОУ ”Свети Седмочисленици” град Търговище

12 Какво е значението на израза солта на земята
А) най-хубавото Б) най-ценното В) най-красивото Г) най-бялото изготвил: Татяна Димитрова І СОУ ”Свети Седмочисленици” град Търговище

13 Какво е значението на израза пето колело
А) повредено колело Б) резервно колело В) изпатил човек Г) излишен човек изготвил: Татяна Димитрова І СОУ ”Свети Седмочисленици” град Търговище

14 Какво е значението на израза ни жив, ни умрял
А) гладен и жаден Б) уплашен и разтревожен В) нервиран и разстроен Г) болен и отслабнал изготвил: Татяна Димитрова І СОУ ”Свети Седмочисленици” град Търговище

15 Какво е значението на израза ни риба, ни рак
А) половинчато, неоформено Б) безвкусно, неапетитно В) сиво, безцветно Г) тъжно, нерадостно изготвил: Татяна Димитрова І СОУ ”Свети Седмочисленици” град Търговище

16 Какво е значението на израза лебедова песен
А) песен на лебед Б) ария в опера В) последното и най-хубаво произведение на творец Г) произведение на композитор изготвил: Татяна Димитрова І СОУ ”Свети Седмочисленици” град Търговище

17 Какво е значението на израза бия се в гърдите
А) бия се безпощадно Б) нанасям си удари В) самоизтъквам се Г) самообвинявам се изготвил: Татяна Димитрова І СОУ ”Свети Седмочисленици” град Търговище

18 Какво е значението на израза хвърлям ръкавицата
А) изгубвам си ръкавицата Б) изхвърлям ръкавицата си В) предизвиквам някого Г) заменям ръкавиците си с нови изготвил: Татяна Димитрова І СОУ ”Свети Седмочисленици” град Търговище

19 Какво е значението на израза залагам последната си карта
А) отчайвам се от неуспеха си Б) поставям картата си на масата В) разкривам картата си Г) използвам последната си възможност изготвил: Татяна Димитрова І СОУ ”Свети Седмочисленици” град Търговище

20 Какво е значението на израза хвърлям прах в очите
А) заблуждавам Б) наранявам очите В) замърсявам Г) постъпвам нечестно изготвил: Татяна Димитрова І СОУ ”Свети Седмочисленици” град Търговище

21 Какво е значението на израза со кротце, со благо
А) умно, без изсилване Б) спокойно, тактично В) с благоразумие Г) с приятелски чувства изготвил: Татяна Димитрова І СОУ ”Свети Седмочисленици” град Търговище

22 Какво е значението на израза с подвита опашка
А) с отрязана опашка Б) засрамено В) неумело Г) нечестно изготвил: Татяна Димитрова І СОУ ”Свети Седмочисленици” град Търговище

23 Какво е значението на израза с открито чело
А) открито Б) с нечиста съвест В) откровено Г) с чиста съвест изготвил: Татяна Димитрова І СОУ ”Свети Седмочисленици” град Търговище

24 Какво е значението на израза пукам се откъм гърба
А) умирам Б) вбесявам се от яд В) пукам се от преяждане Г) обхванат съм от силни чувства изготвил: Татяна Димитрова І СОУ ”Свети Седмочисленици” град Търговище

25 Какво е значението на израза Аврамов дом
А) дом, купен от Аврам Б) срутен дом В) изключително гостоприемен дом Г) изключително модерен дом изготвил: Татяна Димитрова І СОУ ”Свети Седмочисленици” град Търговище

26 Какво е значението на израза продран джоб
А) скъсан джоб Б) разсипник В) джоб на стар панталон Г) пестелив човек изготвил: Татяна Димитрова І СОУ ”Свети Седмочисленици” град Търговище

27 Какво е значението на израза мамино детенце
А) дете с щастливо детство Б) първородна рожба В) най-малкото от децата в семейството Г) който не умее да се справя с трудности изготвил: Татяна Димитрова І СОУ ”Свети Седмочисленици” град Търговище

28 Какво е значението на израза маша в ръцете
А) човек, използван за постигане на чужди цели Б) маша, използвана за къдрене В) здрава маша от желязо Г) щипци за разравяне на жарава изготвил: Татяна Димитрова І СОУ ”Свети Седмочисленици” град Търговище

29 Какво е значението на израза манна небесна
А) висококалорични храна Б) благо, получавано даром В) болест по лозята Г) утринна роса изготвил: Татяна Димитрова І СОУ ”Свети Седмочисленици” град Търговище

30 Какво е значението на израза давам си лептата
А) подарявам си имането Б) давам си заплатата В) правя скромно дарение Г) правя принос изготвил: Татяна Димитрова І СОУ ”Свети Седмочисленици” град Търговище

31 Какво е значението на израза ден до пладне
А) в ранни зори Б) от време на време В) половин ден Г) за кратко време изготвил: Татяна Димитрова І СОУ ”Свети Седмочисленици” град Търговище

32 Какво е значението на израза историята мълчи
А) историята се изопачава Б) тъмна история В) не дава отговор Г) заплетена история изготвил: Татяна Димитрова І СОУ ”Свети Седмочисленици” град Търговище

33 Какво е значението на израза водя хорото
А) влияя Б) ръководя В) намесвам се Г) подвеждам изготвил: Татяна Димитрова І СОУ ”Свети Седмочисленици” град Търговище

34 Какво е значението на израза буря в чаша вода
А) като буря в морето Б) малко шум за нещо важно В) много шум за нещо незначително Г) картина, изобразяваща буря изготвил: Татяна Димитрова І СОУ ”Свети Седмочисленици” град Търговище

35 Какво е значението на израза безгласна буква
А) човек без глас Б) човек без пари В) човек без образование Г) човек без авторитет изготвил: Татяна Димитрова І СОУ ”Свети Седмочисленици” град Търговище

36 Какво е значението на израза липсват ми първите седем години
А) престарял съм Б) не съм дорасъл за нещо В) нямам добро домашно възпитание Г) не съм доживял до седмата си година изготвил: Татяна Димитрова І СОУ ”Свети Седмочисленици” град Търговище

37 Какво е значението на израза ловя риба в мътна вода
А) хващам риба в замърсена вода Б) използвам чужди неуредици за лична изгода В) ловя риба в езеро Г) обезоръжавам неприятеля си изготвил: Татяна Димитрова І СОУ ”Свети Седмочисленици” град Търговище

38 Какво е значението на израза подвеждам под общ знаменател
А) решавам математическа задача Б) разкривам нещо неизвестно В) уеднаквявам, изравнявам Г) проучвам непознати неща изготвил: Татяна Димитрова І СОУ ”Свети Седмочисленици” град Търговище

39 Какво е значението на израза пъха си носа навсякъде
А) активен Б) любознателен В) любопитен Г) информиран изготвил: Татяна Димитрова І СОУ ”Свети Седмочисленици” град Търговище

40 Какво е значението на израза правя от мухата слон
А) силно преувеличавам нещо Б) инатя се В) извършвам магическо действие Г) разчиствам пътя си изготвил: Татяна Димитрова І СОУ ”Свети Седмочисленици” град Търговище

41 Какво е значението на израза с подвита опашка
А) с отрязана опашка Б) засрамено В) неумело Г) нечестно изготвил: Татяна Димитрова І СОУ ”Свети Седмочисленици” град Търговище

42 Какво е значението на израза Марко Тотев
А) който се жертва безсмислено Б) който има къса памет В) който е добре информиран Г) на когото не му върви изготвил: Татяна Димитрова І СОУ ”Свети Седмочисленици” град Търговище

43 Какво е значението на израза на куково лято
А) никога Б) винаги В) понякога Г) някъде изготвил: Татяна Димитрова І СОУ ”Свети Седмочисленици” град Търговище

44 Какво е значението на израза правя мили очи
А) уговарям се Б) подмазвам се В) забавлявам се Г) усъвършенствам се изготвил: Татяна Димитрова І СОУ ”Свети Седмочисленици” град Търговище

45 Какво е значението на израза ябълка на раздора
А) нещо, което поражда несъгласие Б) нещо, което изисква голямо усилие В) нещо, което не се променя с времето Г) нещо, което е от изключителна важност изготвил: Татяна Димитрова І СОУ ”Свети Седмочисленици” град Търговище

46 Какво е значението на израза отварям си очите на четири
А) гледам втренчено Б) гледам наоколо В) гледам много внимателно Г) гледам в четири посоки изготвил: Татяна Димитрова І СОУ ”Свети Седмочисленици” град Търговище

47 Какво е значението на израза крокодилски сълзи
А) силен плач Б) лицемерно съжаление В) сподавени сълзи Г) сълзи през смях изготвил: Татяна Димитрова І СОУ ”Свети Седмочисленици” град Търговище

48 Какво е значението на израза плъзгам се по повърхността
А) плъзгам се по наклонена плоскост Б) не вниквам дълбоко В) преглеждам подробно Г) ограничавам се до най-важното изготвил: Татяна Димитрова І СОУ ”Свети Седмочисленици” град Търговище

49 Какво е значението на израза изплезвам език
А) показвам си езика Б) изморявам се В) плезя се Г) подигравам се изготвил: Татяна Димитрова І СОУ ”Свети Седмочисленици” град Търговище

50 Какво е значението на израза ни в клин, ни в ръкав
А) неуместно Б) невярно В) неуверено Г) неправомерно изготвил: Татяна Димитрова І СОУ ”Свети Седмочисленици” град Търговище

51 Какво е значението на израза останал от времето на Адам
А) много голям Б) много силен В) много стар Г) много хитър изготвил: Татяна Димитрова І СОУ ”Свети Седмочисленици” град Търговище

52 изготвил: Татяна Димитрова І СОУ ”Свети Седмочисленици” град Търговище
В кой от редовете срещу фразеологичното съчетание е посочен неговият синоним: А) късам от залъка си - гладувам Б) с пръст непобутнат - оставен без внимание В) меря с един кантар -безпристрастен Г) трески за дялане - изисквания изготвил: Татяна Димитрова І СОУ ”Свети Седмочисленици” град Търговище

53 Кое от посочените фразеологични словосъчетания означава небрежно
А) през куп за грош Б) от игла до конец В) на куково лято Г) като по ноти изготвил: Татяна Димитрова І СОУ ”Свети Седмочисленици” град Търговище

54 изготвил: Татяна Димитрова І СОУ ”Свети Седмочисленици” град Търговище
С кой израз може да се замени подчертаното фразеологично словосъчетание, без да се промени смисълът на изречението? Многократно съм доказвал, че съм готов да вляза в огъня, ако се наложи, но да помогна и в най-тежката ситуация. А) да потърся съдействие Б) да изразя чувствата си В) да рискувам живота си Г) да осигуря средства изготвил: Татяна Димитрова І СОУ ”Свети Седмочисленици” град Търговище

55 изготвил: Татяна Димитрова І СОУ ”Свети Седмочисленици” град Търговище
С кой израз може да се замени подчертаното фразеологично словосъчетание, без да се промени смисълът на изречението? Обещаваме с лека ръка да постигнем всичко, но резултатите винаги са под очакваното. А) като обмисляме ситуацията Б) с надежда за големи печалби В) без да мислим за последиците Г) при благоприятни условия изготвил: Татяна Димитрова І СОУ ”Свети Седмочисленици” град Търговище

56 изготвил: Татяна Димитрова І СОУ ”Свети Седмочисленици” град Търговище
Кой фразеологизъм трябва да се постави на мястото на многоточието? Тези хора толкова си приличат във всяко отношение, сякаш са създадени………………… А) еднакви Б) набързо В) на един дъх Г) по калъп изготвил: Татяна Димитрова І СОУ ”Свети Седмочисленици” град Търговище

57 изготвил: Татяна Димитрова І СОУ ”Свети Седмочисленици” град Търговище
Кой от посочените фразеологизми НЕ е синоним на подчертаното словосъчетание в изречението? Тъй е! Аз съм врял и кипял в тия работи, че ги разбирам…(„Бай Ганьо у Иречека”, Алеко Константинов) А) дялан камък съм Б) стрелян заек съм В) стара кримка съм Г) в трета глуха съм изготвил: Татяна Димитрова І СОУ ”Свети Седмочисленици” град Търговище

58 В кой ред фразеологичните словосъчетания са синоними?
А) пет пари не дава – пет пари в кесия Б) наливам масло в огъня – наливам от пусто в празно В) от нищо нещо прави – от камък вода ще изкара Г) той коли, той беси – тиха вода изготвил: Татяна Димитрова І СОУ ”Свети Седмочисленици” град Търговище

59 В кой ред фразеологичните словосъчетания са синоними?
А) стои като на тръни – вятър го вее на бяла кобила Б) вързан в ума и в ръцете – на две магарета слама не може да раздели В) бръмбари бръмчат в главата му – ти го караш по пътя, то върви из тръните Г) от игла до конец – връзвам кънките изготвил: Татяна Димитрова І СОУ ”Свети Седмочисленици” град Търговище

60 В кой ред фразеологичните словосъчетания са синоними?
А) мед ми капе от устата – мед ми капе на сърцето Б) пет пари не струва – купува си белята В) играя с открити карти – играя си с пари Г) тъка си платното – плета си кошницата изготвил: Татяна Димитрова І СОУ ”Свети Седмочисленици” град Търговище

61 Кой от фразеологизмите НЕ е синоним на останалите?
А) текат му парите из ведро Б) парите с лопата ги рине В) не струва пукната пара Г) мери си парите с кантар изготвил: Татяна Димитрова І СОУ ”Свети Седмочисленици” град Търговище

62 Кой от фразеологизмите НЕ е синоним на останалите?
А) дим да ме няма Б) потънаха ми гемиите В) обирам си крушите Г) вдигам си чуковете изготвил: Татяна Димитрова І СОУ ”Свети Седмочисленици” град Търговище

63 Кой от фразеологизмите е синоним на вземам си поука?
А) хващам се на хорото Б) залагам на една карта В) слагам си обеца на ухото Г) ритам срещу ръжен изготвил: Татяна Димитрова І СОУ ”Свети Седмочисленици” град Търговище

64 Кой от фразеологизмите е антоним на стъпка по стъпка?
А) не подвива крак Б) като гръм от ясно небе В) на един дъх Г) от главата до краката изготвил: Татяна Димитрова І СОУ ”Свети Седмочисленици” град Търговище

65 Кой от фразеологизмите е антоним на цепя косъма на две?
А) меря с аптекарски везни Б) редки ми са пръстите В) хвърлям на вятъра Г) ловя риба в мътна вода изготвил: Татяна Димитрова І СОУ ”Свети Седмочисленици” град Търговище

66 В кой ред фразеологичните словосъчетания са антоними?
А) от игла до конец – цепя косъма на две Б) от пиле мляко – на всяка манджа мерудия В) идвам на себе си – загубвам ума и дума Г) под път и над път – с лопата да ги ринеш изготвил: Татяна Димитрова І СОУ ”Свети Седмочисленици” град Търговище

67 В кой ред фразеологичните словосъчетания са антоними?
А) бия тъпана – развързвам си езика Б) загладил съм косъм – броят ми се ребрата В) белязано магаре – черна овца Г) ябълка на раздора – троянски кон изготвил: Татяна Димитрова І СОУ ”Свети Седмочисленици” град Търговище

68 В кой ред фразеологичните словосъчетания са антоними?
А) глътнах си граматиката – не обелвам зъб Б) мълчи като риба – мели му устата В) с лопата да ги ринеш – и куцо, и сакато Г) плюх си на петите – обрах си крушите изготвил: Татяна Димитрова І СОУ ”Свети Седмочисленици” град Търговище

69 В кой ред фразеологичните словосъчетания са антоними?
А) вървя по течението – оставам в сянка Б) не си мърдам пръста – падам на колене В) на гребена на вълната – в глуха линия Г) раздухвам огъня – блъскам си главата изготвил: Татяна Димитрова І СОУ ”Свети Седмочисленици” град Търговище

70 В кой ред фразеологичните словосъчетания НЕ са антоними?
А) оплита си кошницата – спукана му е работата Б) запретва ръкави – скръства ръце В) дума не обелва – мели му устата Г) скръцва със зъби – пет пари не дава изготвил: Татяна Димитрова І СОУ ”Свети Седмочисленици” град Търговище

71 Какво е значението на израза на седмото небе
изключително щастлив [От мистичната еврейска кабала, система от вярвания, според която е имало седем небета във възходящ ред на блаженство. Мюсюлманите са имали подобно вярване] изготвил: Татяна Димитрова І СОУ ”Свети Седмочисленици” град Търговище

72 Какво е значението на израза жребият е хвърлен
предприета е стъпка, която прави бъдещето неизбежно [На латински jacta alea est, традиционно коментар на Юлий Цезар при преминаването на река Рубикон в Италия с неговите легиони през 49 г.пр.Хр., по този начин обявявайки война на римската администрация] изготвил: Татяна Димитрова І СОУ ”Свети Седмочисленици” град Търговище

73 Какво е значението на израза свещена крава (подигр.)
обичай, традиция, организация от хора и т.н., към които останалите се отнасят с толкова голям респект, че на другите не им е позволено дори да ги критикуват свободно [От факта, че кравата се е считала за свещено животно от индусите] изготвил: Татяна Димитрова І СОУ ”Свети Седмочисленици” град Търговище

74 Какво е значението на израза солта на земята (книж.)
много добър или достоен човек или хора; най-ценната, творческа и активна част от обществото [Препратка към Библията – Матей 5:13, според Евангелието думи, отправени от Христос към учениците му] изготвил: Татяна Димитрова І СОУ ”Свети Седмочисленици” град Търговище

75 Какво е значението на израза стадо без мърша не може
Какво е значението на израза стадо без мърша не може всеки си има своите недостатъци, всяко нещо си има своята лоша страна изготвил: Татяна Димитрова І СОУ ”Свети Седмочисленици” град Търговище

76 Какво е значението на израза изпускам си/изпусна си хляба
Какво е значението на израза изпускам си/изпусна си хляба с постъпките си ставам причина да загубя работата си, службата си и да остана без средства за съществуване изготвил: Татяна Димитрова І СОУ ”Свети Седмочисленици” град Търговище

77 Какво е значението на израза ни лук ял, ни лук мирисал
с невинен вид изготвил: Татяна Димитрова І СОУ ”Свети Седмочисленици” град Търговище

78 Какво е значението на израза вадя кестените от огъня (вместо някого)
Какво е значението на израза вадя кестените от огъня (вместо някого) служа за маша на някого; върша неприятна (трудна, опасна) работа вместо някого изготвил: Татяна Димитрова І СОУ ”Свети Седмочисленици” град Търговище

79 Какво е значението на израза като слон в стъкларски магазин
Какво е значението на израза като слон в стъкларски магазин тромаво, безчувствено, нанасяйки големи вреди изготвил: Татяна Димитрова І СОУ ”Свети Седмочисленици” град Търговище

80 Какво е значението на израза изгарям всички мостове (зад себе си)
Какво е значението на израза изгарям всички мостове (зад себе си) унищожавам всяка възможност за възобновяване на връзките си с някого или за връщане към нещо изготвил: Татяна Димитрова І СОУ ”Свети Седмочисленици” град Търговище

81 Какво е значението на израза играя си на котка и мишка с (някого)
забавлявам се като се отнасям към някого, който е в моята власт, по такъв начин, че той/тя не знае какво планирам да правя с него/нея изготвил: Татяна Димитрова І СОУ ”Свети Седмочисленици” град Търговище


Изтегли ppt "изготвил: Татяна Димитрова І СОУ ”Свети Седмочисленици” град Търговище"

Сходни презентации


Реклама от Google