Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

Доц. д-p А. БАЛТАДЖИЕВ, ДМ МУ-ПЛОВДИВ

Сходни презентации


Презентация по темата: "Доц. д-p А. БАЛТАДЖИЕВ, ДМ МУ-ПЛОВДИВ"— Препис на презентация:

1 Доц. д-p А. БАЛТАДЖИЕВ, ДМ МУ-ПЛОВДИВ
ОТДЕЛИТЕЛНА СИСТЕМА Доц. д-p А. БАЛТАДЖИЕВ, ДМ МУ-ПЛОВДИВ

2 ФУНКЦИЯ Регулира баланса на течностите (обема) в тялото.
Регулира баланса на течностите (обема) в тялото. Отделя органични отпадни вещества /урея, пикочна киселина, креатинин/, съхранява хранителни вещества. Поддържа pH. Регулира електролитния баланс на кръвта. Ендокринна функция: ренин, антианемичен фактор, простагландини.

3 БЪБРЕК – REN топография
Чифтен паренхимен орган разположен в ретроперитонеалното пространство на ниво TH12-L2 Обвивки: бъбречна фасция /fascia renalis/ мастна капсула /capsula adiposa/ фиброзна капсула/capsula fibrosa/ Кръвоснабдяване – a. renalis

4 БЪБРЕК анатомично устройство
Кора /cortex/ Сърцевина /medulla/ пирамиди –pyramis renalis Колони -columnae renales Sinus renalis

5 БЪБРЕК

6 НЕФРОН – основна функционална структура
Нефрон (Nephron) Бъбречно телце Съдово клъбце – гломерул Капсула на Bowman Проксимално извито каналче Примка на Henle Дистално извито каналче Събирателно каналче

7 НЕФРОН - устройство Функция: образуване на урина – фази:
Филтрация – първична урина -180л. Резорбция – крайна урина 1-2л. Секреция – рН 5,6-5,9

8 Бъбречно телце кръвно-пикочна бариера
Бъбречно телце кръвно-пикочна бариера Основната функция на бъбречното телце е филтрация при което се образува първичната урина. Елементи: фенестриран ендотел на гломерулните капиляри базална мембрана на капилярите базална мембрана на вътрешният лист на Баумановата капсула Подоцити с цепковидни пори между крачетата

9 Кръвно-пикочна бариера
Mesangium – съединителна тъкан разположена между капилярите на гломерула.

10 БЪБРЕК ендокринна функция
Юкстагломеруларен апарат Образува се от допирането на дисталното извито каналче до входящата артериола. Елементи: Тъмно петно – macula densa: рецепторна зона Юкстагломеруларни клетки: ренин –регулира RR, Na+.

11 Пикочни пътища Малки чашки – 8-9 Големи чашки - 3
Бъбречно легенче –pelvis renalis Пикочопровод - ureter

12 Пикочни пътища хистологично устройство
Пикочни пътища хистологично устройство Tunica mucosa/лигавица/ Lamina epithelialis – преходен епител на Хенле Lamina basalis Tunica muscularis Tunica adventitia

13 ПИКОЧЕН МЕХУР VESICA URUNARIA
Разположение Разполага се в малкия таз, субперитонеално, зад os pubis.Горната и задната повърхност е покрита с перитонеум. Зад него се разполага rectum при мъжа и vagina при жената. Под него се разполага тазовото дъно, а при мъжа и простатата. Анатомично устройство Връх /apex/ Тяло /corpus/ Дъно /fundus/ Шийка /cervix/

14 ПИКОЧЕН МЕХУР

15 ПИКОЧЕН МЕХУР ХИСТОЛОГИЧНО УСТРОЙСТВО
Tunica mucosa/лигавица/ lamina epithelialis – преходен епител на Хенле lamina basalis tela submucosa Tunica muscularis – m. detrusor vesicae urinariae, m. sphincter v. u. Tunica serosa /горна, задна стени/, adventitia /предна и долна/

16 ПИКОЧЕН КАНАЛ URETHRA FEMININA
4-5 cm – от основата на мехура до предверието на влагалището Вътрешен уретрален отвор в trigonum vesicae Външен уретрален отвор – предверие на влагалището Външен уретрален сфинктер /m. sphincter urethrae/ волеви в перинеума

17 ПИКОЧЕН КАНАЛ URETHRA MASCULINA
Дължина cm Pars prostatica – от основата на мехура до простата Pars membrananea – между простата и половия член. Външен уретрален сфинктер /m. sphincter urethrae/, волеви. Pars spongiosa – през спонгиозното тяло на половия член


Изтегли ppt "Доц. д-p А. БАЛТАДЖИЕВ, ДМ МУ-ПЛОВДИВ"

Сходни презентации


Реклама от Google