Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

Anguina tritici.

Сходни презентации


Презентация по темата: "Anguina tritici."— Препис на презентация:

1 Anguina tritici

2 Тялото на нематодите се разделя на три дяла, които се различават функционално и морфологично:
преден или трофико-сензорен; среден или трофико-генитален; заден или каудален.

3

4

5

6 Стомата (устната кухина) е устроена различно при различните нематоди
Стомата (устната кухина) е устроена различно при различните нематоди. Тя се състои от пет дяла, всеки от които има специално наименование: хейлостома простома мезостома метастома телостома.

7

8

9

10

11

12

13 В зависимост от броя на развитите яйчници се различават диделфна и моноделфна полова система. Диделфните форми имат развити два яйчника, а моноделфните — един. При диделфните форми в зависимост от разположението на яйчниците се различават диделно-амфиделфна полова система, когато яйчниците са един срещу друг — преден и заден яйчник (род Tylenchorhynchus, Rotvlenchus и Radopholus), и диделфно-проделфна, когато са един до друг, но се намират пред вулвата — ляв и десен яйчник (род Heterodera и Meloidogyne).

14

15

16 Цисти на различни видове нематоди

17 Heterodera glycines - Соева цистообразуваща нематода

18 Globodera rostochiensis – Златиста картофена цистообразуваща нематода, Globodera pallida - Бледа картофена цистообразуваща нематода

19

20

21

22


Изтегли ppt "Anguina tritici."

Сходни презентации


Реклама от Google