Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

Полезни изкопаеми

Сходни презентации


Презентация по темата: "Полезни изкопаеми"— Препис на презентация:

1 Изготвил: Илиана Илиева-Дъбова

2 Да проучим мисловната карта. За да я разгледате, кликнете върху лупата.

3 Полезните изкопаеми са много важни за живота и стопанската дейност на хората. Припомнете си как се променил живота на хората след като открили как да добиват и обработват метали.

4 Местата, в които се срещат полезни изкопаеми се наричат находища. Рудник (мина) Асарел се намира в Средна гора близо до град Панагюрище. Находището е на медни руди.

5 Полезните изкопаеми са три групи. Кои са те?

6 Изкопаемите горива са въглища, нефт и природен газ. Какви видове въглища се срещат в природата?

7

8 Нефт Добив на нефт

9 Изгаряне на природен газ Добив на природен газ

10

11 Медна рудаОловно-цинкова руда Желязна руда

12 Подземна мина (рудник) за добив на оловно-цинкови руди

13

14 Диаманти

15 Гипс

16 Каолин

17 Условни знаци на полезните изкопаеми

18 Да се забавляваме и да проверим какво сме научили с


Изтегли ppt "Полезни изкопаеми"

Сходни презентации


Реклама от Google