Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

Азия.

Сходни презентации


Презентация по темата: "Азия."— Препис на презентация:

1 Азия

2 Географско положение Относително географско положение
Относително географско положение Абсолютно географско положение Спрямо Екватора се намира почти изцяло в Северното полукълбо; Спрямо Гринуичкия меридиан се намира предимно в Източното полукълбо; Спрямо съседни континенти и океани - близо е до Африка и Северна Америка и граничи с Европа; Спрямо важни морски пътища - има пряк излаз на три океана (Индийски океан, Северен ледовит океан и Тихия окен) и излаз на Средизимно море. Спрямо географската дължина и ширина; Спрямо крайните точки на континента.

3 Рeлефът на Азия Разнообразен релеф - най-високата точка и най-ниската точка на Земята се намират в Азия. Основни части на релефа: -Северна Азия; -Източна Азия; -Централна Азия; -Западна Азия; –Южна Азия.

4 Климатични пояси в Азия
Климатичните пояси в Азия са: Екваториален пояс; Субекваториален пояс; Тропичен пояс; Субтропичен пояс; Умерен пояс; Субполярен пояс; Полярен пояс.

5 Води в Азия Характеристика на водите:
-Азия има голямо богатство на води; -има три отточни области; -видове води - реки, езера, подземни води, ледници. Реки: -които се вливат Северния ледовит океан; -които се вливат в Тихия океан; –които се вливат Индийски океан. Езера: --Каспийско море; -езерото Байкал; -Мъртво море; -Аралско море.

6

7 Природни зони в Азия Природни зони: -Полярни пустини ;
–Тундра и лесотундра; -Гори на умерения географски пояс; –Степи и лесостепи; -Твърдолистни вечнозелени гори и храсти; -Пустини и полупустини; -Савани и влажни вечнозелени гори; -Планинска област.

8 Население и политическа карта на Азия
Брой население – 4,5 млрд. Души; Най-много хора има по Тихоокеанското крайбрежие; Местно население: монголоидна раса; Преселено население: европеидна раса; Смесени раси: казахи, узбеки, араби.

9 Стопанство на Азия Азия е световна икономическа сила.
Азия е на първо място в света по добив на нефт, природен газ и въглища. Тя произвежда 40% от производството на електроника и машини в света. Произвежда 35% от колите и 2/3 от цимента в света. Видове стопанство в Азия: -централизирано стопанство; -пазарно стопанство; -смесен тип стопанство.

10 Страни в Азия Китай Япония Корея Турция

11 Благодаря за вниманието!


Изтегли ppt "Азия."

Сходни презентации


Реклама от Google