Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

СЕверна Америка.

Сходни презентации


Презентация по темата: "СЕверна Америка."— Препис на презентация:

1 СЕверна Америка

2 ГЕографско положение Спрямо екватора се намира в северното полукълбо. Спрямо Гринуичкия меридиан се намира в западното полукълбо. Северна Америка на юг граничи с Южна Америка, на север със Северен ледовит океан, на изток с Атлантическия океан, а на запад с Тихия океан.

3 рЕЛЕФ А) Западна част: обхваща планината Кордилери;
Б) Средна Северна Америка: преобладава равнинен релеф - големи равнини, централни равнини и низината на река Мисисипи; В)Източна Северна Америка: Апалачи и Приатлантическа низина; хълмист и ниско планински релеф.

4 Климат И КЛИМАТИЧНИ ПОЯСИ
1.Климатични фактори в Сверна Америка. а)географското й положение; б)океаните; в)студени или топли течения; г)релеф; д)полярни въздушни маси. 2.Климатични елементи в Северна Америка. а)температурата на въздуха; б)валежи; в)ветрове

5 Води в северна америка Севена Америка е богата на водни ресурси. В нея има пълноводни реки, големи езера и много ледници. Главният вододел минава в западната част на континента, по-близо до Тихия океан. Затова реките, които се оттичат към Атлантическия океан са по-дълги от тези към Тихия океан.

6 Природни зони - обхваща Гренландия; 2. Тундра.
1. Полярни пустини. - обхваща Гренландия; 2. Тундра. - обхваща северната част; 3. Гори на умерения географски пояс. - обхваща иглолистни и широколистни гори; 4. Степна зона. - заема Големите равнини; 5. Твърдолистни вечнозелени гори и храсти. - обхващат тихоокеанското крайбрежие; 6. Влажни тропични гори и савани. - обхващат южната част; 7. Пустини и полупустини. - обхващат полуостров Калифорния; 8. Планинска област. - обхваща Кордилерите.

7 Население 1. Населението е 580 милиона души. 2. Най-многолюдни са Ню Йорк и Мексико. 3. В САЩ, Мексико и Канада живее общо 85% от населението.

8 стопанство Географското положение на континента определя климата, почвите, които са важни за земеделието. За развитието на промишлеността най-голяма роля играят находищата на полезни изкопаеми: въглища, нефт, природен газ, злато, сребро и др. Основни стопански дейности са земеделие, добив на полезни изкопаеми, промишленост, търговия и туризъм.

9 страни Населението в САщ е 330 млн. души. САщ е високо развита страна. Територията му е разделена на 50 щата. Столицата му е Вашингтон. Канада е по-голяма от САЩ. Населението е 37 млн. Души. Канада също е високо развита страна. Столицата е Отава.

10 Благодаря за вниманието!


Изтегли ppt "СЕверна Америка."

Сходни презентации


Реклама от Google