Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

Редактиране на таблица

Сходни презентации


Презентация по темата: "Редактиране на таблица"— Препис на презентация:

1 Редактиране на таблица

2 1. Вмъкване и изтриване на колони и редове
А) вмъкване - oт меню Home – инструмент Insert Б) изтриване - oт меню Home – инструмент Delete

3 2. Преместване и копиране
А) Маркира се и се избира Copy или Cut; Избира се Paste в нова клетка; Б) Позиционира се в долния десен ъгъл на клетката, появява се знак +, провлачва се надолу и надясно; Ако задържим CTRL и провлачим с +, автоматично ще се запълнят клетките с последователни числа

4 3. Форматиране на клетки А) Използване на лента с инструменти
- Форматиране на знаци –шрифт, размер, стил, цвят, запълване, рамки; - Подравняване – как да се разположи текстът в клетката: Хоризинтално - ляво, дясно, центрирано; Вертикално - горе, долу, центрирано; Под ъгъл; Разполагане на няколко реда – Wrap Text; Сливане на маркирани клетки – Merge & Center;

5 Б) Форматиране чрез диалогов прозорец Format Cells - има следните страници:
Number – за формат на данните; Alignment - за подравняване; Font - за форматиране на знаци Border - за поставяне на рамки Fill - за запълвания Protection - за защита на клетките

6

7

8 4. Форматиране на страница
От меню Page Layout – група Page Setup - Област за отпечатване – Print Area - Определяне на белите полета- Margins - Избор на картинка за фон на таблицата - Background - Ориентация на листа – Portrait или Landscape

9 - Определяне на ред или колона, която ще се повтаря при прекъсване на таблицата на различни страници
- Определяне на размер листа - Size

10 Диалогов прозорец Page Setup:
Margins; Header/Footer; Sheet;

11 Задача Отворете нова работна книга;
Създайте следната таблица: въведете данните, променете ширина на колони и височина на редове (ако е необходимо); Форматирайте по показания начин – променете цвят на знаците, изберете запълвания, поставете рамки на клетките (за единична цена изберете Wrap Text, за да се разположи на два реда).


Изтегли ppt "Редактиране на таблица"

Сходни презентации


Реклама от Google