Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

Рамки и запълвания. Списъци

Сходни презентации


Презентация по темата: "Рамки и запълвания. Списъци"— Препис на презентация:

1 Рамки и запълвания. Списъци

2 1. Рамки и запълвания От меню Home – група Paragraph – бутона Borders and Shading;

3 a) Секция Borders – рамка на абзац
Setting – вид на рамката: обикновена, със сянка, триизмерна; Style – стил на линията; Color – цвят; Width – дебелина; Options… - разстояние на рамката от текста; Horizontal Line… - хоризонтални линии;

4 б) Секция Page Border – рамка около страницата
Вид на рамката; Стил на линията; Цвят; Дебелина; Поле Art – художествени рамки; Apply to – приложи за раздел, само първа страница, за всички без първа;

5 в) Секция Shading – запълване (оцветяване) на абзаци
Fill – цвят за фона; Patterns – модели; Style – проценти за оцветяване или шарка;

6 2. Създаване на неномериран списък
А) Списък с точки, отметки, символи или фигури Маркират се абзаците; От меню Home – група Paragraph – бутон Bullets.

7 Б) Промяна на отметките
избор на друг вид от библиотеката; или от Define New Bullet…- нови символи, картинки и др.; подравняване (отместване) на отметките спрямо текста;

8 3. Създаване на номериран списък
А) Списък с цифри или букви Маркират се абзаците; От меню Home – група Paragraph – бутона Numbering;

9 Б) Допълнителни настройки
избор на друг вид от библиотеката; или от Define New Numder Format… нови символи, картинки и др.; Change List Level – подравняване (отместване) на нивата.

10 Следващият път ще се изпитваме!


Изтегли ppt "Рамки и запълвания. Списъци"

Сходни презентации


Реклама от Google