Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

Основно училище“Христо Ботев“ с. Тича, общ. Котел, обл. Сливен

Сходни презентации


Презентация по темата: "Основно училище“Христо Ботев“ с. Тича, общ. Котел, обл. Сливен"— Препис на презентация:

1 Основно училище“Христо Ботев“ с. Тича, общ. Котел, обл. Сливен
Главен вход Детска площадка

2 ВИЗИЯ НА УЧИЛИЩЕТО

3 Проект“ Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес“ На свое заседание Педагогическия съвет взема решение за участие – декември 2011 година Обща цел: подпомагане процеса на ефективно въвеждане на целодневната организация на учебния процес за ученици от I до VIII клас от средищните училища в страната. Целодневната органзация на учебния процес включва пълния образователен цикъл /задължителна подготовка, задължително– избираема подготовка, свободно-избираема подготовка, самоподготовка, отдих и игри, хранене/ за постигане на общодостъпно, базисно знание основано на принципите на справедливост, толерантност и перспективност.

4 Оборудва се пригодена стая за столова на учениците, като на 100% безплатно им се осигурява обяд
Свободният отдих се организира на открито и в пригодения за целта физкултурен салон на училището Самоподготовката и заниманията по интереси се организират в класните стаи

5 Подобрения в материалната база със средства на проекта
Обзавеждат се три отделни стаи за занимания по интереси. Ламиниранят паркет, масите с различни форми, столове, диван, бюра създават свежест, уют и възможности за иновативност в подходите и методите на възпитателите

6 Закупените забавни игри, цветни моливи, рисувателни блокчета , както и спортните уреди - топки, боксови ръкавици, фолейболни мрежи и други мотивират учениците

7 През 2013 година първокласници не скриват вълнението си пред своите родители при получаване на раниците с надписа на проекта, в който ще участват

8 Целодневната ангажираност на учениците подпомага правилното развитие на децата, дозира тяхната натовареност и същевременно възпитава. Часовете за организиран отдих започват непосредствено след часвете по ЗП и ЗИП.

9 Часовете по самоподготовка в условията на целодневно обучение заема важно място в образователно-възпитателния процес, защото те не само допринасят за правилното усвояване на учебното съдържание, но и съдействат за формиране на самостоятелни навици, развиване на умения и не на последно място – създават възможности за конструктивно съревнование чрез стимулирането на любознателността и стремежа към изява у учениците и толерантно взаимодействие .

10 Часовете за занимания по интереси са очаквани и желани от децата
Часовете за занимания по интереси  са  очаквани и желани от децата . Темите в тях са свързани с  екологично и  здравно образование, родолюбие, естетически и  литературни дейности, дидактични и спортни игри, чрез които се реализират потребностите от изява и творческа свобода. Акцентира се на актуалните събития през годината, предстоящи празници, значими прояви в родното място

11 Целодневната организация на учебния ден  се провежда ефективно и благодарение на доброто партньорство между учители и възпитатели

12 Обхват на учениците в целодневна организация на учебния ден
Важно за всички нас, преди всичко, е децата да посещават с желание полуинтернатните групи и  крайния резултат, който наблюдаваме – тяхната инициативност, толерантност в общуването  и широки усмивки.

13 Своята публичност проектът получава чрез участие на учениците във всички общоселски прзници и обичаи

14 През настоящата учебна година в училището ни вече възникват самостоятелните ученически инициативи , които недвусмислено говорят за устойчивост

15 Ученици посещават библиотеката в подготовката си за участие в състеанието на 23 април

16 В първия учебен ден на месец март ученици поздравяват кмета, администрацията на кметството в селото и читалищния секретар, като същевременно ги канят на празника си „ Ден на книгата - 23 април“ на който ще проведат и своето състезание


Изтегли ppt "Основно училище“Христо Ботев“ с. Тича, общ. Котел, обл. Сливен"

Сходни презентации


Реклама от Google