Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

“ТРИ СТЪПКИ КЪМ ЕДНА ЦЕЛ” Стратегия за взаимодействие със семейството на подготвителна група при ОДЗ “Мир” гр.Карнобат.

Сходни презентации


Презентация по темата: "“ТРИ СТЪПКИ КЪМ ЕДНА ЦЕЛ” Стратегия за взаимодействие със семейството на подготвителна група при ОДЗ “Мир” гр.Карнобат."— Препис на презентация:

1

2 “ТРИ СТЪПКИ КЪМ ЕДНА ЦЕЛ” Стратегия за взаимодействие със семейството на подготвителна група при ОДЗ “Мир” гр.Карнобат

3 Стратегия за работа със семействата "Портретни вечери"
"Педагогически прозорец" "Портретни вечери" "Учител за един ден"

4 “Педагогически прозорец”
- Проектиране и организиране на целенасочена и разнообразна съвместна дейност; - Повишаване педагогическата компетентност на родителите; - Подобряване информационната връзка семейство – детска градина.

5 Целева група Методи и средства Форми Тема

6

7 Резултати от анкетата:

8 “ПОРТРЕТНИ ВЕЧЕРИ” 1.Организиране на целенасочена съвместна дейност, основана на емпатийно общуване между родители, деца И ПЕДАГОГИЧЕСКИ ЕКИП Зачитане авторитета и неповторимостта на всяко семейство от групата.  

9 Портретна вечер 1.Представяне на семейството
ПЛАН- СХЕМА НА ПОРТРЕТНАТА ВЕЧЕР 1.Представяне на семейството 2.Любими семейни занимания -хоби 3."Това умеем най- добре"- демонстрация на различни умения 4.За спомен от нашата среща Портретна вечер

10

11

12 “Учител за един ден” - Подкрепяне инициативите на родителите за пряко участие във възпитателно- образователния процес в детската градина. - Запознаване на родителите със същността на професията детски учител и зачитане на неговия труд.

13 “ПЧЕЛИЧКИТЕ ПРЕЗ ПРОЛЕТТА”

14 “Коледна картичка”

15 “ФАНТАЗИИ С БОИЧКИ”

16 “В царството на вълшебствата”

17 “ПЪТЯТ НА ХЛЯБА”

18 “В СТРАНАТА НА МАТЕМАТИКАТА”

19 Родителска оценка за реализираните стратегии

20 Грамоти за всички участници

21 БЛАГОДАРИМ ВИ ЗА ВНИМАНИЕТО!
БЛАГОДАРИМ ВИ ЗА ВНИМАНИЕТО!


Изтегли ppt "“ТРИ СТЪПКИ КЪМ ЕДНА ЦЕЛ” Стратегия за взаимодействие със семейството на подготвителна група при ОДЗ “Мир” гр.Карнобат."

Сходни презентации


Реклама от Google