Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

Курсова работа на MS Access

Сходни презентации


Презентация по темата: "Курсова работа на MS Access"— Препис на презентация:

1 Курсова работа на MS Access
( задание 6 )

2 Анализ на проблема За да решим определена приложна задача, каквато е настоящата като се стремим да автоматизираме и улесним дейностите, извършвани с цел нейното решаване и използваме MS Access.

3 Описание на проекта в БД
За да започнем създаването на зададената база данни, първо отваряме програмата „Microsoft Access“ . Създаваме таблиците Prep, Disc, Izpit и Students. След това дефинираме колоните за избор и създаваме необходимите на функционирането на базата връзки.

4 Определяне на входните форми
За целите на задачата имаме да създадем два вида форми – самостоятелни форми за обновяване на данните на таблиците Prep и Disc и форма с подформа, чрез която се обновяват данните в таблиците Students и Izpit.

5 Описание на създадените отчети
Отчетите представляват начин за нагледно визуализиране на информацията, съдържаща се в базата данни. Данните за съставянето на отчета се намират с самато база данни. Тези, които са ни необходими избираме от дадена справка или таблица в процеса на създаване на отчета.

6 Описание на главната форма
Главната форма представлява набор от бутони, които могат да изпълнябат различни финкции свързани с отварянето, затварянето, редактирането на формуляри, отчети и други.

7 Ивелина Манова и Мария Каменска от поток 181, група 1736
Изготвили: Ивелина Манова и Мария Каменска от поток 181, група 1736


Изтегли ppt "Курсова работа на MS Access"

Сходни презентации


Реклама от Google