Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

MS Access – същност, предназначение, стартиране на екрана и приключване на работа с нея. Проектиране и създаване на нова база данни.

Сходни презентации


Презентация по темата: "MS Access – същност, предназначение, стартиране на екрана и приключване на работа с нея. Проектиране и създаване на нова база данни."— Препис на презентация:

1 MS Access – същност, предназначение, стартиране на екрана и приключване на работа с нея. Проектиране и създаване на нова база данни

2 1. Характеристики на БД. Съдържа данни, достъпни за много потребителски приложения; Структурирана е по подходящ начин (връзки между данните); Има минимален излишък на данни (в БД не се повтаря една и съща информация)

3 2.Стартиране на MS ACCESS
а) Стартиране Start/Programs/Microsoft Office/Microsoft Access б) Съхраняване на базата данни – това е първото нещо при създаването на БД.

4 3. Обекти на MS Access. обекти в Access Таблици Заявки Форми Отчети
Страници Макроси Модули

5 3. Обекти на MS Access. Access назовава обект всяко нещо, което може да има име: Таблици-съхраняват данни; Заявки – извличат данни от БД, въз основа на зададено условие за търсене; Форми – служат за разглеждане и въвеждане на нови данни в БД; Отчети – документи, предназначени за печат; Макроси – последователности от команди за автоматизиране на обслужването; Модули – допълнително специализирано програмно осигуряване (Visual Basic).

6 4.Типове данни в СУБД Access
Number Text Memo Date/Time Currency Yes/No AutoNumber Число Текст до 255 знака Текст до зн. Астр. време Парична стойност Логическа стойност Автоматично определено от СУБД цяло число


Изтегли ppt "MS Access – същност, предназначение, стартиране на екрана и приключване на работа с нея. Проектиране и създаване на нова база данни."

Сходни презентации


Реклама от Google