Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

Фолклорен модел за света

Сходни презентации


Презентация по темата: "Фолклорен модел за света"— Препис на презентация:

1 Изготвил Илиана Илиева-Дъбова

2 "Свири, свири, бог убил те, луд гидия, божа дарба не заптисва стар кадия! Свири, струвай старо-младо, младо- лудо: що е божа дарба - то за свят е чудо.“ П. П. Славейков

3 Думата фолклор е от английски произход: folk – народ, и lore – знание, мъдрост, народно знание. Можем да го назовем още и народно творчество. Народното творчество възниква преди стотици години. То е устно и се е предавало от баща на син, от майка на дъщеря. Фолклорните творби нямат един автор. Те са колективно дело на народа. Творбите се видоизменят във времето и са анонимни. Фолкорните творби имат различни варианти. Народното творчество трябва да се познава, защото от него научаваме много за живота, вярванията и разбиранията за света и човешките взаимоотношения на нашите прадеди.

4 Науката, която изучава фолкора се нарича фолклористика, а учените, които се занимават с тази научна сфера – фолклористи. За пръв път думата „фолклор“ се използва през далечната 1846 година от английския фолклорист и писател Уилям Томс. Днес се приема, че фолклорът е народната художествена култура, която включва всички видове народно изкуство.

5 Български фолклористи Братя Миладинови Стою ШишковПетко Славейков

6 Фолклорът включва * устни (словесни) текстове- песни, приказки, легенди, пословици, поговорки, гатанки; * народна музика и народни танци; * ритуали и обреди – годежи, сватби, кръщенета; * календарни празници- коледуване, лазаруване, кукерски игри; * вярвания, обичаи, знания; * народна медицина; * традиционни облакла (народни носии) и др. Усетът за красота на народа е отразен в ритуалите, в танците, в носиите, в къщите, домашните вещи, храната и оръдията на труда. Те са огледало на усета за красота на народа. Фолклорът отразява ценностите и представите за света и хората. Особености на народното творчество

7 Словесният фолклор включва:  Песни - юнашки, хайдушки, исторически, митически песни и балади;  Легенди и предания;  Приказки;  Пословици (изразяват народната мъдрост в едно изречение) и поговорки (устойчиви изрази с преносно значение, в които се представя житейска мъдрост);  Гатанки;  Благопожелания, благословии, клетви, баяния, гадания. „Дето се старо не почита, там за добро недей пита.“

8

9 Човек живее в общности. Общностите са семейни, родови, етнически, езикови и др. Семейните и родовите общности са изграждали фолклорната общност. Между нейните членове е имало силна връзка. Фолклорната общност съществува чрез фолклорната култура. Етническа общност Селищна общност Родова общност Семейна общност

10 Нравствените норми (правилата за поведение) на традиционната българска общност се разкриват чрез народното творчество. Основната цел е да се съхрани рода и да се предадат на новото поколение неписаните закони (правилата за поведение в общността) – честност, трудолюбие, семейно разбирателство, преданост, скромност, отзивчивост, Нравствените норми са навсякъде в живота на хората – в словесното творчество, архитектурата, танците, обредите, празниците и т.н. Родът е група от хора, свързани с брачна или кръвна връзка. Негов основен елемент е семейството. Родът е най-важен във фолкорния модел за света. Приемствеността межку поколенията и родовата сила се изразява чрез образа на световното (космическо) дърво.

11 ВремеРод

12 Времето на фолкорната общност се определя от годишния трудов цикъл. Той се дели на две части: * Пролетно – летен цикъл – започва на Гергьовден и завършва на Димитровден; * Есенно – зимен цикъл – започва на Димитровден и завършва на Гергьовден

13 Във фолкора често се среща темата (проблемът) за своето и чуждото. Своето е семейството, родната земя, родното село, вярата, културата, начина на живот. Чуждото е чуждата земя, друга общност, други нрави и обичаи, друга народност. Хората в миналото са приемали всяко нещо, което е различно от това, с което са свикнали, като нещо опасно и чуждо. Имало е и случаи, когато чуждото става свое. „Чуждото свое не става.“

14

15 Да се забавляваме и да проверим какво сме научили с


Изтегли ppt "Фолклорен модел за света"

Сходни презентации


Реклама от Google