Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

BROADBAND ACCESS NORTH & SOUTH BULGARIA

Сходни презентации


Презентация по темата: "BROADBAND ACCESS NORTH & SOUTH BULGARIA"— Препис на презентация:

1 BROADBAND ACCESS NORTH & SOUTH BULGARIA
“COMMUNICATIVE CONSTRUCTION AND REHABILITATION” E A D

2 „СЪОБЩИТЕЛНО СТРОИТЕЛСТВО И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ“ ЕАД
ОТДАВА ОПТИЧНИ ТЪМНИ ВЛАКНА DARK FIBER

3 Предлаганoто право на ползване на Тъмно влакно (DF) е услуга, състоящя се в отдаването на отделено, непрекъснато, оптично влакно между две крайни точки, предназначена за лицензирани оператори в България. ССВ отдава услуги за пренос на данни в мрежа между повече от 40 точки на територията на цялата страна. Отдаваме ползване на свободен тръбен капацитет на територията на Северна и Южна България.

4 СЕВЕРНА И ЮЖНА БЪЛГАРИЯ
Област Варна, ОКТ ВАРНА-АВРЕН Област Видин, ОКТ ВИДИН-КУЛА-МАКРЕШ-ДИМОВО-ЧУПРЕНЕ Област Враца, ОКТ ВРАЦА – РОМАН Област Ловеч, ОКТ ЛОВЕЧ-УГЪРЧИН-ЯБЛАНИЦА-ТЕТЕВЕН Област Разград, ОКТ РАЗГРАД – САМУИЛ Област Търговище, ОКТ ТЪРГОВИЩЕ – ОМУРТАГ Област Шумен, ОКТ ШУМЕН - ВЕНЕЦ, ОКТ ШУМЕН - ВЪРБИЦА Междуселищни оптични кабелни трасета - Северна България Област Кюстендил, ОКТ КЮСТЕНДИЛ - БОБОВ ДОЛ Област Пазарджик, ОКТ ПАЗАРДЖИК – СТРЕЛЧА Област Перник, ОКТ ПЕРНИК – КОВАЧЕВЦИ Област Пловдив, ОКТ ПЛОВДИВ – БРЕЗОВО Област Смолян, ОКТ СМОЛЯН - РУДОЗЕМ-МАДАН-НЕДЕЛИНО-ЗЛАТОГРАД Област Стара Загора, ОКТ СТАРА ЗАГОРА - ПАВЕЛ БАНЯ, ОКТ СТАРА ЗАГОРА - БРАТЯ ДАСКАЛОВИ Област Хасково, ОКТ ХАСКОВО - МИНЕРАЛНИ БАНИ, ОКТ ХАСКОВО - СИМЕОНОВГРАД, ОКТ ХАСКОВО - СТАМБОЛОВО Междуселищни оптични кабелни трасета - Южна България

5 ЗАЩО ССВ ?

6 „Съобщително строителство и възстановяване“  ЕАД- /ССВ/ е Изпълнител по договор, подписан с Държавна агенция „Електронно управление“ - /ДАЕУ/, с предмет: „Поддръжка и експлоатация на изградената инфраструктура по проект: BG161РО001/2.2-01/2011/001 „Развитие на високоскоростен широколентов достъп в България посредством изграждането на критична, защитена, сигурна и надеждна обществена ИКТ инфраструктура”   –  Северна България и  Южна България“ за срок от 15 години.    

7 Съгласно Договора, ССВ има правомощията да предлага:
Съгласно Договора, ССВ има правомощията да предлага:   Свързаност на оператори на телекомуникационни услуги  под формата на обособен стандартен „продукт“ на едро: едно или две тъмни влакна, представляващи свободен капацитет от изградената Електронна съобщителна инфраструктура Свързаност на оператори на телекомуникационни услуги  под формата на обособен стандартен „продукт“ на едро: Gbit/s, представляващ свободен капацитет от изградената Електронна съобщителна инфраструктура. Свободна HDPE тръба за ползване в междуградските и селищните кабелни трасета, като изтегленият кабел в свободната HDPE тръба, след изтичане срока на договора остава собственост на ДАЕУ.

8 Като най-стария строителен интегратор в сектора на телекомуникациите в България,
с 45 годишен опит в изграждането и поддържането на всички видове комуникационна свързаност, предлагаме на Вашето внимание уникална възможност за ползване на свободен капацитет от електронната съобщителна инфраструктура в България.

9 СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС:


Изтегли ppt "BROADBAND ACCESS NORTH & SOUTH BULGARIA"

Сходни презентации


Реклама от Google