Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

проект на с подкрепата на

Сходни презентации


Презентация по темата: "проект на с подкрепата на"— Препис на презентация:

1 проект на с подкрепата на
проект на с подкрепата на

2 5 интензивни дни 18 ученици от 12 града в България 7 стипендианти

3 Себепознание Изследване на силни страни, умения и интереси Личен маркетинг Развитие на умения за себе-представяне чрез CV, мотивационно писмо, интервю, презентация; Светът на професиите Изследване тенденциите, нуждите и изискванията на съвременния пазар на труда Светът на образованието Критерии за избор на специалност, държава и университет. Процес по кандидатстване.

4 Умения: работа в екип организираност и управление на времето самонаблюдение творческо мислене аналитично мислене адаптивност презентационни умения целеполагане

5 РЕЗУЛТАТИ 73% в началото, 98% в края
Ученици, които споделят, че познават добре своите силни страни, умения и интереси: 73% в началото, 98% в края Ученици, които са наясно с какво искат да се занимават след като завършат училище: 60% в началото, 100% в края Ученици, които са наясно какви стъпки да предприемат, за да се реализират в желана от тях област: 47% в началото, 94% в края Ученици, които се чувстват уверени да говорят пред публика: 50% в началото, 80% в края

6 РЕЗУЛТАТИ Ученици, които са запознати с тенденциите, нуждите и изискванията на съвременния пазар на труда: 61% в началото, 99% в края Ученици, които се чувстват уверени, че могат успешно да кандидатстват за стаж/университет/работа: 36% в началото, 64% в края Ученици, които се чувстват уверени да си поставят ясни цели и да правят план за осъществяването им: 53% в началото, 78% в края

7 „ Много по-уверена съм да говоря пред публика, да импровизирам, когато се налага, да споделям идеите и мнението си много по-свободно.“ „ Научих се да бъда уверен, да бъда себе си, да си поставям възможни за изпълнение цели и да ги постигам. “ „ Научих много интересни неща за университетите и за общуването с хора.“ „Сега съм по-уверен, по-малко се притеснявам и влияя от чуждото мнение. Бях скептично настроен, а сега съм позитивен човек. Намерих много приятели и станах по-дружелюбна.“ „Работата в екип, комуникиционните и творческите ми умения се подобриха. Имам по-добра представа какво трябва да развия в себе си и как да го направя. Всякаш подредих информацията в главата си, относно специалността, в която искам да се развивам.“ „Имам по-реална представа за себе си и ще започна да се развивам в повече области. Станах по-организирана...“

8 ЗА КОНТАКТИ Елена Георгиева


Изтегли ppt "проект на с подкрепата на"

Сходни презентации


Реклама от Google