Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

Диана Искрева НСО “Земя завинаги”

Сходни презентации


Презентация по темата: "Диана Искрева НСО “Земя завинаги”"— Препис на презентация:

1 Диана Искрева НСО “Земя завинаги”
Повишаване капацитета за мобилизиране на гражданското общество в селските райони за устойчиви услуги по водоснабдяване и санитария Диана Искрева НСО “Земя завинаги”

2 Изпълнител на проекта: Фондация „Земя завинаги”
Финансираща институция: Българо-швейцарската програма за сътрудничество, Тематичен фонд „Участие на гражданското общество”

3 Съдържание Санитарни системи за събиране и пречистване на отпадъчни води; Изкуствени влажни зони; Иновативни санитарни системи; Бариери; Опростени канализационни системи.

4 Not one solution fits all
4 4

5 Коя санитарна система или система за събиране на отпадъчните води е най-добра?
5

6 Централизирана система

7 Полу-централизирана система
7

8 Система ин-ситу 8

9 Комбинирана ин-ситу и централизирана система
9

10 Няма система, която да отговаря на нуждите на всички
Избор на най-добрата санитарна система и система за събиране на отпадъчните води Няма система, която да отговаря на нуждите на всички Зависи от особеностите на селището Наличност на вода, качество и потребление Гъстота на застрояването / наличие на терени Потенциал за използване отново на водата и хранителните вещества Състояние на почвите и климата

11 Инструменти за информиран избор
Сравнение на различните концепции / варианти (събиране на отпадъчни води, пречистване и използване отново); Сравняване на разходите за цялостната система (инвестиция, оперативни и управленски разходи за напр. период от 50 години).

12 Инструменти за информиран избор
Законодателни изисквания: опазване на водите и околната среда, здравето на хората и др. Индивидуални предпочитания базирани на култура, религия, възпитание и др. Финансови възможности, приоритети и др.

13 Изкуствена влажна зона – Залесен / затревен почвен филтър - Схема
Вертикален поток Хоризонтален поток Source: 13 13

14 Размери на съоръжението
Зависи от броя на потребителите и от типа потребление и санитарна инфраструктура, която използва домакинството: кв. м на човек за семейните филтрите.

15 Предварително физическо пречистване
Краен резултат

16 16 16

17 Бразилия: много богат район…
17

18 Разходи за опростена канализационна система
Бразилия Ю. Африка Опростена канализация: US$ 56 на връзка Конвенционална: US$ 94 1997 Опростена канализация: €250−300 на връзка Конвенционална: €600−700 2002 18

19 Опростена канализационна система
Малките потоци се държат по-добре в тесни тръби; Не е необходимо санитарната система да е сложна и скъпа!

20 Изкуствена влажна зона за ин-ситу пречистване на битови води в Хановер, Германия

21 Изкуствена влажна зона за пречистване на сиви води ин-ситу в Хамбург, Германия

22 Полу-централизирана изкуствена влажна зона
Стотици примери в Германия и Австрия Тук: снимки от Брук, 30 семейства

23 Предимства на изкуствените влажни зони (залесени почвени филтри)
Добра ефективност (отстраняване на ХПК и хранителни вещества); По-евтини от конвенциалните технически системи (оперативни и управленски разходи); Малко, ако изобщо имат, електро-механични съоръжения; Нулева или ниска консумация на електроенергия; Лесно опериране и управление; Няма миризма, няма мухи; Природни системи, естетически изглед.

24 Нови санитарни концепции, Германия
Писоари без промиваен с вода, разделяне на урината Цистерни за складиране на урината Компостиране на фекалиите Изкуствени влажни зони за сиви води

25 Нова санитарна система – планински хотел в Австрия
Първично третиране Изкуствена влажна зона

26 “Градинска” тоалетна

27 ЕкоСан тоалетна

28 ЕкоСан тоалетна 2

29 Разделната тоалетна отблизо

30 Устойчива санитарна система

31 Тоалетна, баня, кухня с пречистване – вертикален филтър

32 Вертикален филтър

33 Филтър за пречистване на отпадъчни води

34 Благодаря за вниманието!


Изтегли ppt "Диана Искрева НСО “Земя завинаги”"

Сходни презентации


Реклама от Google