Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

ЦДГ “ДРУЖБА”, ФИЛИАЛ ЦДГ “ПЪРВИ ЮНИ” ГР. ПЛОВДИВ

Сходни презентации


Презентация по темата: "ЦДГ “ДРУЖБА”, ФИЛИАЛ ЦДГ “ПЪРВИ ЮНИ” ГР. ПЛОВДИВ"— Препис на презентация:

1 ЦДГ “ДРУЖБА”, ФИЛИАЛ ЦДГ “ПЪРВИ ЮНИ” ГР. ПЛОВДИВ
ТЕМА: РАЗВИВАНЕ СОЦИАЛНАТА КОМПЕТЕНТНОСТ НА ДЕЦАТА ОТ ПГ(6)-Б ЧРЕЗ КООПЕРАТИВНИ ПОДВИЖНИ ИГРИ ПО СИСТЕМАТА НА КАНАДСКИЯ ПСИХОЛОГ ТЕРИ ОРЛИК Изготвил: Рени Стоилова г.

2 Според теорията на канадския психолог Тери Орлик, съперничеството е вид агресия. Наличието на съперници означава, че ще има победител и победен. Честите състезания в детския колектив могат да доведат до враждебни взаимоотношения и грубост. Постоянното съперничество води до превъзбуда, неадекватни реакции у победения, които могат да прераснат във физическа саморазправа с победителя и обратно или, пък, да породят у победения чувство на неувереност , страх и изолация. От друга страна сътрудничеството сплотява хората, те са дружелюбни един към друг и всеки влага своя личен принос, като в същото време запазва собственото си мнение. Подобен вид сътрудничество има в подвижните кооперативни игри, които проведохме с децата от ПГ(6)-Б.Те предизвикаха много положителни емоции у малчуганите. Всички се забавляваха без наличието на победители и победени.

3 Подвижна игра “Пренеси балона”
Децата се разделят по двойки. Целта на играта е по даден сигнал да пренесат балона, който е между тях, без да си помагат с ръце. След като оставят балона в кръга при дугите балони се връщат за нов, който пренасят отново по двойки,но по друг начин, без да си помагат с ръце. Играта продължава, докато децата сами или по предложение на педагога не се пренасочат към друга дейност.

4 Подвижна игра “Запази балона”
Цел: децата задружно се стараят да задържат балоните във въздуха Подвижна игра “Рамо до рамо, крак до крак” Всички играчи, не повече от 15, застават в редица, плътно един до друг рамо до рамо и крак до крак. На 5 метра от тях е “Финалът”, обозначен с червена лента. Задачата е групата да стигне до него, без да наруши телесния контакт помежду си. За целта движенията на всички участници в играта трябва да са синхронни.

5 Подвижна игра “Рулетка”
Групата се разделя на две команди с равен брой участници, които се хващат за ръце и образуват два кръга. При команда: “Старт!” участниците се завъртат в двата кръга едновременно. При команда: “Стоп!” те спират да се въртят. И в двата кръга има по един играч, който е най-близо до другия с гръб. При команда: “Кръгом!”,тези двама участници се обръщат един към друг и този, който успее пръв да назове името на другия го взима в своя кръг и играта се повтаря отнаво (двата кръга пак се завъртат)

6 Подвижна игра “Плетеница”
Децата (не по-малко от пет) се хващат за ръце в кръг.Едно от тях, определено предварително чрез броилка се обръща с гръб. Децата от кръга започват да се заплитат и щом са готови, избраното трябва да ги разплете. След това, детето, което е успяло да разплете съиграчите си, избира друго, което да продължи играта.

7 Подвижна игра “Драконова опашка”
Играчите се хващат един зад друг, като се държат за кръста и образуват дълга колона. Първото дете е с корона на дракон на главата, а последното (опашката на дракона) е със завързан за кръста дълъг шал. “Главата” се опитва да хване “опашката”. Всички други играчи от “тялото” заедно, без да се отделят един от друг правят така, че “главата” да хване”опашката”. Основна цел е да се запази целостта на дракона, играчите да не се пускат един от друг по време на играта.

8 ДО НОВИ СРЕЩИ!


Изтегли ppt "ЦДГ “ДРУЖБА”, ФИЛИАЛ ЦДГ “ПЪРВИ ЮНИ” ГР. ПЛОВДИВ"

Сходни презентации


Реклама от Google