Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

Чавдар през гора вървеше Народна песен.

Сходни презентации


Презентация по темата: "Чавдар през гора вървеше Народна песен."— Препис на презентация:

1 Чавдар през гора вървеше Народна песен

2 Народната песен Народната песен

3 Певец незнаен с обич ме създал –
да бъде с мене в болка, в жал и в радост, по сватби и седенки все ме пял, люлял ме в люлки и хора на младост. Над рожби с мене свеждала глава невястата с мечти за плод наесен. Досети ли се вече за това, че аз съм вечната народна песен?

4 Създадени са от много хора в продължение на години
По какво си приличат българските народни песни и народните приказки? Създадени са от много хора в продължение на години В тях са отразени животът, болките и радостите на нашия народ Те са съкровищница от думи и изрази, използвани в речта на нашите прадеди

5 юнашки исторически битови хайдушки трудови обредни и др.
Както народните приказки са различни по вид, така и българските народни песни са разделени на: юнашки исторически битови хайдушки трудови обредни и др.

6 Хайдушки песни “Те са най-хубавото, най-ценното , що е създал българинът…от всяка такава песен лъхти благо чувство на човещина, дъха бодра воля, прозира енергия жизнерадост. Хайдушкити песни са плод на новото време, време на подем на националния дух.” Пенчо Славейков

7 Героите в хайдушки песни
Героите в хайдушки песни Те са външно красиви, нравствено извисени, смели,саможертвени и справедливи. Народът е възхвалявал хайдутите за да изрази своето преклонение пред тях.

8 Чавдар през гора вървеше

9 Чавдар през гора вървеше и на гората думаше: -Горо ле, горо зелена, имаш ли горо, юнаци из тебе, горо да ходят и аз при тях да отида?

10 Гората мълчи, не казва, водата бучи, не чува, най се обади славейче, то на Чавдара думаше:

11 - Чавдаре, младо юначе, вчера оттука замина баща ти с вярна дружина, замина, за тебе питаше: “Къде е Чавдар, да дойде, дружина да ми поведе, байрака да ми развее!”

12 В тази народна песен се пее за един от най-прославените български хайдути - Чавдар войвода.
Знаете ли, че… Чавдар войвода и Лалуш байрактар имали 300 души дружина. Помагали на селяните - сиромаси и отмъщавали на турците. Какво ли не опитвал турския паша за да залови Чавдар войвода, дори определил награда от 500 лири за главата му, но все не успявал. Най - сетне вдигнал голяма войска и заградил цяла Витоша. Храст по храст я разравяли, а Чавдар ги подмамил в една лъка и тъй ги ударил, че един с един се невидели….

13 Кои думи се повтарят в песента? Защо?Прочете ги.
! С повторението се изразява по-силно отношението към това, за което се говори. Повторението се среща много често в народните песни. -Горо ле, горо зелена, имаш ли горо, юнаци из тебе, горо да ходят и аз при тях да отида?

14 На кого говори Чавдар? на славея на гората на баща си Учебна тетрадка
Учебна тетрадка Упр.2 на славея на гората на баща си

15 Кой отговаря на Чавдар? гората бащата славеят водата дружината юнаците
Кой отговаря на Чавдар? Учебна тетрадка Упр.3 гората бащата славеят водата дружината юнаците

16 Защо бащата търси Чавдар?
Учебна тетрадка Упр.4 Разтъжил се е за Чавдар. Иска да накаже Чавдар. За да поведе дружината му.

17 Народът ни е изпял много песни за хайдутите
Народът ни е изпял много песни за хайдутите. Ето откъс от песента за Ильо войвода.Подчертайте повторенията в нея. Учебна тетрадка Упр.5 Прочул се Ильо войвода по тая Рила планина, по тая гора зелена, по тая трева зелена, по тая вода студена.

18 Домашна работа 1.Открийте други народни песни, в които се пее за хайдути.

19 Бъди горд българин! Цвета Гергова ОУ “Н.Рилски” Велинград


Изтегли ppt "Чавдар през гора вървеше Народна песен."

Сходни презентации


Реклама от Google