Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ Г

Сходни презентации


Презентация по темата: "ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ Г"— Препис на презентация:

1 ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2007-2013 Г
ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ Г МЯРКА 322 – ОБНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА ОБЩИНА АПРИЛЦИ

2 Проект: “Рехабилитация на общински парк кв.Зла река “ град Априлци
ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ Г МЯРКА 322 – ОБНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА ОБЩИНА АПРИЛЦИ Проект: “Рехабилитация на общински парк кв.Зла река “ град Априлци

3 Представяне на проектите
Обща цел: Чрез реализирането на заложените мероприятия,строително – монтажни работи в т.ч. парково строителство,разрушаване и премахване на съществуващи негодни за експлоатация сгради и съоръжения,както и озеленяване да се създадат условия за пълноценна почивка и отдих на гражданите и гостите на общината.Това от своя страна да допринесе за нарастване на интереса към Априлци ,като туристическа дестинация и курорт от местно и национално значение, чрез което да се повиши делът на селския и екологичния туризъм,като основен приходоизточник на населението и на общината като институция.

4 І. Предварителни дейности и мероприятия
Дейности по проектите І. Предварителни дейности и мероприятия 1.Изготвяне на технически инвестиционен проект. 2.Съгласуване,одобряване на същия и издаване на Разрешително за строеж. 3.Изготвяне документация за кандидатстване по Националната програма за развитие на селските райони – консултиране.

5 ІІ. Строително – ремонтни работи
Дейности по проектите ІІ. Строително – ремонтни работи 1.Разрушаване на съществуващите сгради и съоръжения – негодни за експлоатация. 2.Почистване на терена от строителни и битови отпадъци. 3.Подготовка и подравняване на терена за озеленяване.

6 Дейности по проектите ІІІ. Строително – монтажни и паркоустройствени работи. 1.Монтиране на автоматизирана подземна поливна система. 2.Доставка и монтаж на съоръжения за детски игри. 3.Доставка и монтаж на съоръжения за масов отдих. 4.Изграждане на паркови елементи:пътеки,алеи,паркинги,огради и др. 5.Озеленяване,затревяване и други паркоустройствени мероприятия.

7 ПЕРИОД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТА – 30 МЕСЕЦА
ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ Г МЯРКА 322 – ОБНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА ОБЩИНА АПРИЛЦИ ПЕРИОД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТА – МЕСЕЦА ОКТОМВРИ 2009 Г. - АПРИЛ 2012 Г.

8 ОБЩ БЮДЖЕТ НА ПРОЕКТА 929 082 ЛВ.
ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ Г МЯРКА 322 – ОБНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА ОБЩИНА АПРИЛЦИ ОБЩ БЮДЖЕТ НА ПРОЕКТА ЛВ.

9 Управляващ орган: Министерство на земеделието и храните
ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ Г МЯРКА 322 – ОБНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА ОБЩИНА АПРИЛЦИ В случаите на авансово плащане се изисква писмена гаранция от Кмета на Общината, в полза на Разплащателна агенция в размер на 110 % от стойността на авансовото плащане и решение на Общинския съвет, одобряващо встъпването в дълг. Управляващ орган: Министерство на земеделието и храните

10 Информация за контакти:
ОБЩИНА ЛЕТНИЦА Информация за контакти: Община Априлци, пк 5641 ул.Васил Левски” № 109 тел.: / 22 22 факс: / 22 85 Интернет адрес:obshtina-apriltsi.com


Изтегли ppt "ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ Г"

Сходни презентации


Реклама от Google