Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

КЛУБ “МЛАД ЕКОЛОГ І ДА ОПАЗИМ ПРИРОДАТА ЧИСТА”

Сходни презентации


Презентация по темата: "КЛУБ “МЛАД ЕКОЛОГ І ДА ОПАЗИМ ПРИРОДАТА ЧИСТА”"— Препис на презентация:

1 КЛУБ “МЛАД ЕКОЛОГ І ДА ОПАЗИМ ПРИРОДАТА ЧИСТА”
ПРОЕКТ BG051PO „Да направим училището привлекателно за младите хора” Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз КЛУБ “МЛАД ЕКОЛОГ І ДА ОПАЗИМ ПРИРОДАТА ЧИСТА” Ръководител: Виктория Николова ИД – 9

2 На гости в АЕЦ “Козлодуй”
ПРОЕКТ BG051PO „Да направим училището привлекателно за младите хора” Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз На гости в АЕЦ “Козлодуй”

3 С подаръци от първата атомна електроцентрала
ПРОЕКТ BG051PO „Да направим училището привлекателно за младите хора” Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз С подаръци от първата атомна електроцентрала

4 ПРОЕКТ BG051PO001-4.2.05„Да направим училището
привлекателно за младите хора” Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз


Изтегли ppt "КЛУБ “МЛАД ЕКОЛОГ І ДА ОПАЗИМ ПРИРОДАТА ЧИСТА”"

Сходни презентации


Реклама от Google