Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

Златушко Леда Милева.

Сходни презентации


Презентация по темата: "Златушко Леда Милева."— Препис на презентация:

1 Златушко Леда Милева

2 Листата на брезата отидоха на карнавал.

3 Всичките ли? Не. Останаха две - Златушко и Треперушко.

4 Златушко дълго се люшка на своето клонче. Погледа, почака и заплака.

5 - Защо плачеш? - попитаха две тревички. - Тръгвай! Отлитнаха всички.

6 - Не можах да се откъсна, когато бе време - вече е късно. Сега кой ще ме вземе? Тук ще изсъхна. Самичко.

7 - Защо? - извикаха двете тревички. - Не искаш ли да слезеш при нас?

8 - Че защо съм ви аз? Едно малко, жълто листенце!

9 - Ти ще ни бъдеш палтенце!
Ела, ела - много близо е зимата зла. Без теб ще загинем в дните студени!

10 - Без мене? - Тъй се зачуди Златушко сред голите клони, тъй трепна, че в миг се отрони върху двете тревички.

11 А тревичките се свиха в малкото жълто листенце като в палтенце.

12 Треперушко

13 - И аз ще литна! - реши Треперушко. - И аз съм листенце, и от мене ще стане палтенце за някоя малка тревичка.

14 Скочи от клонка висока, но падна до потока.

15 Огледа се, почака и заплака, защото наблизо нямаше нито една тревичка.

16 - Не плачи - каза мравката кротка. - Ти ще станеш на лодка! - В такива минути тежки не ми е до смешки. От мене лодка не става!

17 - Напротив. Аз търся точно такава.
Виж ме - не съм дебела. Аз съм малка, но смела. Ако и ти си юнак, до морето ще плуваме чак!

18 - Юнак съм! - Треперушко отвърна и в лодка за миг се превърна.

19 Отплува листенцето леко
далеко, далеко, далеко.

20 Мая Владимирова Михайлова e-mail: maya_mih@mail.bg
Автор: Мая Владимирова Михайлова ОУ ”Н. Петрини” Гр. Ямбол


Изтегли ppt "Златушко Леда Милева."

Сходни презентации


Реклама от Google