Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

Ранното детско развитие в България

Сходни презентации


Презентация по темата: "Ранното детско развитие в България"— Препис на презентация:

1 Ранното детско развитие в България
ИЗСЛЕДВАНЕ НА СИСТЕМИТЕ ПОДКРЕПЯЩИ РАННОТО ДЕТСКО РАЗВИТИЕ, ВЗАИМОВРЪЗКИТЕ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МЕЖДУ ТЯХ И С РОДИТЕЛИТЕ ОБРАЗОВАНИЕ

2

3 ПЪЛНОЦЕННА ГРИЖА В РАННА ВЪЗРАСТ
Източник: Адаптирано от The Lancet, УНИЦЕФ

4

5 През първите 1000 дни мозъкът на едно дете расте много бързо: добра възможност, свързана с постиженията по-късно в живота ни. Формиране на синапсис витие ) Ези Сензорно раз (зрение и слух Когнитивно развитие ково развитие Зачатие 1год 2 год Първите 1000 дни Източник: hCp://earlychildhoodmagazine.org/what-­‐happens-­‐in-­‐the-­‐brain-­‐as-­‐very-­‐young-­‐children-­‐learn/

6 Ако не се грижим за мозъка...
Развитие на мозъка Дете на 3 години Нормално Крайно пренебрежение

7

8 Инвестициите в програми за ранна стимулация и образование имат висока възвращаемост за обществото
Възвращаемост от инвестиция в човешкия капитал Източник: James Heckman Пренатални програми Програми, насочени към ранните години Предучилищни програми Училище Обучение за работа Пренатален училище след училище

9 Ранното стимулиране на развитието дава значими дългосрочни резултати
Доходи Соц-емо умения Образование Ефект Познавателни способности Антропоме-трични данни Международни доказателства за дългосрочния ефект от програми за ранно стимулиране на развитието: Програми в Ямайка и Колумбия, включващи седмични едночасови игрови сесии с деца до 2 годишна възраст заедно с родителя с евтини играчки и с книжки, пеене на песни и упражняване в даване на положителна обратна връзка. Доходи: 25% по-високи доходи на 22 годишна възраст Социално-емоционално развитие: по-ниски нива на депресия и социална подтиснатост Образование: към 19 годишна възраст, почти изцяло се преодоляват по-високите нива на отпадане от училище, произтичащи от спиране на растежа Познавателни способности: по-висок коефициент за интелигентност Домашна среда Възраст Източник: Poverty Action Lab Policy Bulletin, June 2016

10 + 28% завършват средно образование + 23% работят на 40 годишна възраст
Дългосрочни ефекти от включване в качествени програми за ранно образование + 28% завършват средно образование + 23% работят на 40 годишна възраст - 35% арестувани 5 или повече пъти Източник: HighScope Perry Preschool Study Through Age 40 [2005]

11 Прогресивен универсализъм
Бедни Богати Публични разходи По-високи нива на образование Източник: Комисия по образование (2016) Процент покритие на разходите По-ниски нива на образование Покритие на населението


Изтегли ppt "Ранното детско развитие в България"

Сходни презентации


Реклама от Google