Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

Анимиране на компютърна презентация

Сходни презентации


Презентация по темата: "Анимиране на компютърна презентация"— Препис на презентация:

1 Анимиране на компютърна презентация

2 1. Анимиране на обекти Движение или комбинация от движения;
Маркираме обекта и избираме меню Animations; Панел Animation или бутон Add Animation;

3 А) група Entrance За начално анимиране на обект;
Ефекти за вход, при които обектът навлиза в кадъра; За по-богат избор на ефекти на „входящо“ анимиране - More Entrance Effects…

4 Б) група за анимиране Emphasis
Представена от жълти звезди – насочват вниманието към даден обект; Ефекти „престой“; За по-богат избор - More Emphasis Effects

5 В) Група Exit Кпгато даден обект изпълни своята цел и трябва да напусне кадъра; Представена с червени звезди; More Exit Effects

6 Г) група Motion Paths За анимиране с движение по траектория;
Всяка траектория има начало – означено със зелено и край – означен с червено; More Motion Paths Effects;

7 Д) допълнителни функции
Преглед на ефекти – Preview; при включена отметка пред Auto Preview, ефекта може да се види още при попадане на мишката върху неговото име в момент на избор;

8 Панел Timing – задават се времеви настройки:
Start – кога да започне анимирането; Duration – продължителност в секунди на целия ефект; Delay – време за закъснение на стартирането на ефекта; Reorder Animation – смяна на реда на анимиране;

9 Animation Pane – показва подредбата на ефектите;
в дясната част на ефекта има бутон за меню, от което може да се избере Effect Options; отваря се прозорец, в който може да се промени начина на анимиране на текст в частта Animate Text – целия текст, дума по дума, буква по буква;

10 Бутон Effect Options – в зависимост от вида на анимирането, могат да бъдат посочени различни допълнителни настройки на ефекта;

11 2. Поставяне на преход между слайдовете
От Transitions – три групи ефекти: Subtle – „фини“ ефекти – едва доловими изменения; Exciting – „вълнуващи“ ефекти – по-забележими и интересни ефекти на преливане; Dynamic Content анимиране с динамично съдържание – висока степен на движение;

12 Задача Създайте презентация на тема „Символи на Европейския съюз“;
Вмъкнете подходящи изображения; Добавете анимации на обекти и преходи между слайдовете; Изпратете презентацията на


Изтегли ppt "Анимиране на компютърна презентация"

Сходни презентации


Реклама от Google