Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

Правила за разработване на слайдове

Сходни презентации


Презентация по темата: "Правила за разработване на слайдове"— Препис на презентация:

1 Правила за разработване на слайдове
Ориентация на слайда: “пейзаж” - за компютърна презентация “портрет” – за шрайбпроектор Заглавие (заглавен ред) на всеки слайд Правило 6 х 6 (6 думи на ред, 6 реда на слайд) Стил на писане: ключови думи, термини и фрази активен залог/наклонение (активен глагол) без цели описателни изречения, без прилагателни и обстоятелствени пояснения ключови факти Структуриране на текста: нива и поднива изброени списъци (“булети”, номерирани списъци) различен отстъп за различните нива

2 Правила за разработване на слайдове
Ориентация на слайда: “пейзаж” - за компютърна презентация “портрет” – за шрайбпроектор Заглавие (заглавен ред) на всеки слайд Правило 6 х 6 (6 думи на ред, 6 реда на слайд) Стил на писане: ключови думи, термини и фрази активен залог/наклонение (активен глагол) без цели описателни изречения, без прилагателни и обстоятелствени пояснения ключови факти Структуриране на текста: нива и поднива изброени списъци (“булети”, номерирани списъци) различен отстъп за различните нива


Изтегли ppt "Правила за разработване на слайдове"

Сходни презентации


Реклама от Google